NTL-dagen 29. august: Bruk stemmeretten!

Tema for årets NTL-dag er høstens Stortingsvalg, og vi ønsker å oppfordre alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten. Samtidig feirer vi at det i år er 70 år siden NTL ble opprettet. 

Tema for årets NTL-dag er Stortingsvalget.

Stortingsvalget i 2017 er svært viktig for NTL, og er tema for årets NTL-dag. Politikken regjeringen fører får store konsekvenser for NTLs medlemmer både som arbeidstakere og som innbyggere. NTL vil jobbe aktivt for å bidra til debatt blant medlemmene for å få flest mulig til å bruke stemmeretten, og vi markerer derfor dagen med en morgenaksjon hvor vi deler ut informasjon fra LO om valget.
 

Bruk stemmeretten

Høyre og Fremskrittspartiet, med støttepartiene Venstre og KrF i ryggen, har de siste fire årene ført en politikk som gjør arbeidslivet mer utrygt, med mer midlertidighet og en forskyving av makt til arbeidsgiver. Kutt i bevilgninger og privatisering har bidratt til en svekkelse av velferdsstaten, og regjeringens politikk har aktivt bidratt til økte forskjeller i samfunnet - både mellom høytlønte og lavtlønte, og mellom de som er i arbeid og de som ikke er i arbeid.

NTL er opptatt av at vi skal ha et godt og organisert arbeidsliv, med en sterk velferdsstat som har ressurser til å forvalte samfunnets fellesoppgaver, og mindre sosiale og økonomiske forskjeller. I høst velger vi hvem som skal styre de neste fire årene. Vi som jobber i staten velger også arbeidsgiver. Hver stemme vil telle for å få en ny regjering som kan gi oss en bedre arbeidslivspolitikk.

Saker vi er spesielt opptatt av ved årets valg er blant andre:

 • Stillingsvern
  Tjenestemannsloven ble endret 1. juli slik at det blir lettere å si opp statsansatte. Muligheten til å bruke midlertidige stillinger er også utvidet - stikk i strid med hva regjeringen sier de er opptatt av. De rødgrønne partiene sier NEI til midlertidige ansettelser og JA til reversering av endringene i Arbeidsmiljøloven og av Tjenestemannsloven.
 • Sterk offentlig sektor
  NTL vil at velferdstjenester skal finansieres og drives av det offentlige. Vi er mot den omfattende privatiseringen og konkurranseutsettingen som pågår. De rødgrønne partiene vil stoppe privatiseringen og fjerne muligheten for å ta ut profitt på velferd.
 • Forskningspolitikk
  NTL mener basisfinansieringen av undervisnings- og forskningssektoren må styrkes. De rødgrønne partiene vil se på finansieringssystemet med mål om å redusere resultatstyringen
 • Studiefinansiering og boliger
  NTL krever økt studiefinansiering til 2 G (187.000) samt 3000 nye studentboliger. De rødgrønne partiene støtter økning av både finansiering og antall boliger.
   

Markering av NTL-dagen

Bilde fra fjorårets NTL-dag
Fra fjorårets NTL-dag

Mellom kl. 08:00-09:00 kan du møte glade tillitsvalgte som deler ut informasjon om valget og NTL-effekter til ansatte og studenter på vei til jobb. Stopp gjerne og slå av en prat!

Vi oppfordrer alle til å bruke NTL-dagen til å oppfordre kolleger til å bruke stemmeretten, og til å invitere uorganiserte kolleger inn i fagforeningsfelleskapet. Vi er avhengige av mange medlemmer og en bred organisering for å ha styrke i kampen for våre medlemmers rettigheter.

 

Husk at alle som verver ett eller flere nye medlemmer til NTL får flotte vervepremier fra forbundet.

 

 

 

Publisert 23. aug. 2017 12:36 - Sist endret 23. aug. 2017 12:38