Informasjon om lokale lønnsforhandlinger ved UiO høsten 2017

Høsten 2017 skal det gjennomføres lokale forhandlinger ved UiO, etter § 2.5.1 i Hovedtariffavtalen inngått mellom staten v/KMD og LO Stat, Unio og YS. Forhandlingene blir ført sentralt ved UiO, og pågår i perioden september-oktober (forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober).  Pottens størrelse er foreløpig ukjent, men antas å bli ca. halvparten av fjorårets størrelse, da dette er et mellomoppgjør.

 

I lokale forhandlinger kan krav fremmes av både fagforening og arbeidsgiver. Dersom du ønsker at NTL skal fremme lønnskrav på dine vegne i forhandlingene, må du selv utarbeide et krav og sende til oss.

*Frist for innsending av 2.5.1-krav er innen fredag 11. august*

 

 

Du kan benytte våre 2.5.1- nettskjemaer:

Kravskjema for vitenskapelig ansatte:https://nettskjema.no/a/84443.html

Kravskjema for teknisk – administrativ ansatte:https://nettskjema.no/a/84442.html

 

 

Hvordan skrive et krav

I de lokale forhandlingene kan du argumentere for både endret stillingskode og/eller lønn. For at NTL skal ha et best mulig forhandlingsgrunnlag er det viktig at du utarbeider et så grundig krav som mulig:

1. Det er viktig at du er så konkret som mulig i beskrivelsen av arbeidsoppgavene dine, ansvarsområder og kompleksitet. Hvis det har vært noen endringer i oppgavene, beskriv både tidligere og nåværende arbeidsoppgaver – bruk gjerne eksempler.

2. Det er arbeidsoppgavene dine som ligger til grunn for plassering i stillingskode og lønnstrinn. Les UiOs stillingsstruktur og UiOs lønnspolitikk – her finner du gode argumenter for at nettopp du skal prioriteres.

3. Sammenlign deg gjerne med andre kolleger som utfører tilsvarende arbeidsoppgaver og har omtrent samme tjenesteansiennitet.

4.  Lønnsutvikling de siste 5 år - dersom du ikke har blitt vurdert de siste 5 år skal det gjøres en særskilt vurdering.

Flere tips til utforming av krav og lenker til nyttige dokumenter finner du her.

 

Dersom du ønsker bistand til utforming av krav, eventuelt har spørsmål knyttet til dette, ber vi om at du tar kontakt med din lokale tillitsvalgt. Oversikt over hvem dette er finner du her: http://foreninger.uio.no/ntl/organisasjon/lokalt-tillitsvalgte/

 

MERK:

NTL sender ikke kravet i sin helhet videre til arbeidsgiver (kun hva som konkret kreves av endring i stillingskode/lønn). Kravet blir imidlertid brukt i vårt prioriteringsarbeid og ved en eventuell prosedering i forhandlingene.

NTL anbefaler at du, i tillegg til å sende inn krav via oss, også tar kontakt med arbeidsgiver og spør om deres frist for innsending av arbeidsgiverkrav. Dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for å fremme krav på nettopp deg, bør du be om at arbeidsgiver også sender inn krav.

 

 

Innsending av krav

Vi foretrekker at kravene leveres via nettskjema, men vi tar også i mot kravskjema på papir. Dersom du sender inn på papir, får du en kvittering på e-post som bekrefter at kravet er mottatt. Om du ikke mottar kvittering, så ta kontakt med oss. Lenke til kravskjema på papir finner du på våre nettsider her.

 

Frist for innsending av 2.5.1- krav er innen FREDAG 11.AUGUST 2017

 

 

Er det et 2.5.1- krav eller 2.5.3- krav (tidligere 2.3.4)?

Dersom argumentasjonen i kravet hovedsakelig er basert på at stillingen din er vesentlig endret, ber vi om at du heller sender inn skjema for 2.5.3 Særlige grunnlag mv. Mer informasjon, samt kravskjema for 2.5.3 finner du her: http://foreninger.uio.no/ntl/lonn/2.5.3%20%28tidl.%20%292.3.4/

 

NTL vil vurdere om kravet oppfyller kriteriene for 2.5.3- forhandlinger. Eventuelt vil vi flytte ditt krav over i 2.5.1- forhandlingene.

Neste frist for å sende 2.5.3- krav til NTL UiO er også fredag 11. august.

 

Har du dobbeltmedlemskap? To hovedtariffavtaler i staten

Partene er enige om to hovedtariffavtaler i staten; én felles for LO Stat, Unio og YS stat, og én for Akademikerne.  Dersom du har dobbeltmedlemskap (f.eks. at du er medlem i NTL og Akademikerne), er det svært viktig at du gir beskjed så raskt som mulig .

 

Medlemsmøter

Det vil bli arrangert medlemsmøter om lokale lønnsforhandlinger i uke 32. Nærmere beskjed om tid og sted for de ulike fakultetene/enhetene vil bli sendt ut på e-post til medlemmene.

Publisert 21. juni 2017 15:20 - Sist endret 29. sep. 2020 11:28