Høstens vervekonkurranse er i gang

For å feire NTLs 70 års dag 1. november arrangerer vi en vervekonkurranse blant våre medlemmer. Ved å verve flere medlemmer og bidra aktivt til medlemsveksten bidrar du også til å øke NTLs gjennomslagskraft og gjøre oss mer slagkraftige i kampen for våre medlemmers rettigheter.

Det er mange gode grunner til å bli medlem i NTL. Som fagorganisert i NTL står du i et bredt interessefellesskap sammen med ansatte i alle stillingsgrupper ved hele Universitetet i Oslo, og i staten for øvrig. NTL er det største fagforbundet for ansatte i staten, og er med ca. 50 000 medlemmer et av de største fagforbundene i LO. På UiO er vi den største fagforeninga blant teknisk-administrativt ansatte, og vi organiserer også mange ansatte innenfor vitenskapelige stillinger, slik som for eksempel stipendiater, universitetslektorer og professorer. En av NTLs viktigste styrker er nettopp at vi organiserer i bredden, og at vi representerer medlemmer innenfor alle stillingskoder- og grupper ved universitetet. Dette betyr at alle som er ansatt ved UiO er velkommen som medlem i NTL - enten du er fast eller midlertidig ansatt!

NTL jobber aktivt med arbeidsvilkårene ved UiO, og at personal- og lønnspolitikken skal praktiseres likt for hele UiO. Vi arbeider for at alle skal få lik lønn for likt og likeverdig arbeid, og er opptatt av en solidarisk lønnspolitikk. I tillegg er vi opptatt av at universitetets ansatte skal ha gode rammer for å utføre samfunnsoppdraget sitt, enten det innebærer tid og penger til forskning, faste stillinger eller mindre mål- og resultatstyring. Men for å ha styrke og gjennomslagskraft i sakene vi jobber for, trenger vi å ha mange medlemmer i ryggen.


Vervekonkurranse

Alle som verver får en joggesekk med NTL-effekter, og er med i trekningen av en DAB-radio.

Selv om det er mange aktive NTLere med tillitsverv på universitetet, er det medlemmene våre rundt om på enhetene som er de mest effektive ververne. Ved å prate med kollegene dine om fagorganisering og oppfordre dem til å bli med i felleskapet, kan du bidra til NTLs medlemsvekst. Husk at en av de vanligste årsakene til at folk ikke er fagorganisert, er at de aldri har blitt spurt. Felleskap gir styrke!

1. november lanserer vi en vervekampanje hvor vi oppfordrer medlemmer våre til å gå ut og verve uorganiserte eller nyansatte venner og kolleger. Alle som deltar ved å verve nye medlemmer til NTL vil motta en flott joggesekk med NTL-effekter og flotte vervepremier fra forbundet, og vil i tillegg være med i konkurransen om en DAB-radio. Vinneren av vervekonkurransen kåres 15. november.


Tips og argumenter

Du kan finne gode tips og argumenter for å styrke NTL og informasjon om medlemskap på våre nettsider.

Du kan også ta kontakt med oss på kontor@ntl.uio.no dersom du ønsker å få fysiske eksemplarer av våre vervebrosjyrer (norsk og engelsk) tilsendt.

 

Publisert 1. nov. 2017 15:40 - Sist endret 8. mars 2019 23:49