En rektor for administrasjonen?

For NTL UiO står kampen for å bevare og styrke universitetsdemokratiet sentralt i diskusjonen om hvem som skal lede UiO i fremtiden. Og i dette spørsmålet er årets rektorvalg et veivalg. Graver er den eneste som kan vise til et langvarig engasjement og arbeid for å bevare ordningen med valgt rektor.

Debattene om valgt rektor handler om minst to ting: Styring nedenfra og bevaring av et universitetsdemokrati med valgte beslutningsorganer på alle nivå. Og det handler om styring ut i fra fagenes behov i stedet for økonomiske. I debatten om forvaltning kontra fag, kan det virke som om det er et motsetningsforhold mellom de teknisk-administrative ansatte og de vitenskapelige ansatte. Det er det ikke.

 

Vår erfaring er at medlemmene som jobber i støttefunksjonene, er stolte av den jobben de gjør og at de med sin kompetanse kan bidra til å gjøre universitetet god på forskning og utdanning. Det gir mening å inngå i et fellesskap som sikrer velferd til landets innbyggere. Når forskere og undervisere føler de blir skviset av kontroll- og rapporteringsrutiner, er det helt i tråd med hva administrasjonen opplever. Og de er kritiske til at sentraliseringen av stillingene, systemene og makta fører til at administrasjonen i økt grad lever sitt eget liv, utenfor den faglige aktiviteten.

 

Balansen mellom fag og forvaltning er viktig. Og de forvaltningsoppgavene må også respekteres som et område som krever høy kompetanse og faglig integritet. De teknisk-administrative ansatte skal med sine erfaringer bidra i beslutningsprosessene gjennom sin deltakelse i demokratiske organer på alle nivå. Det betyr ikke at de administrative hensyn skal gå foran de faglige.

 

Den kommende ledelsen må ha en god forståelse for universitetenes rolle som en statlig finansiert del av det norske velferdssamfunnet. De må kunne sikre demokratiske beslutningsprosesser som skal bygge opp under de faglige oppgavene. Dette gjøres best av en valgt rektor.

 

De to rektorteamene har ulike synspunkter på valgt rektor. Det eneste Stølens team kan love, er at de som rektorat selv ikke vil ta initiativ til å endre dagens ordning. Det holder ikke. SAB-prosessen endte opp med en anbefaling til UiOs styre om å tilsette rektor, mot Hans Petter Gravers stemme. Hadde det gått slik flertallet med bl.a. Åse Gornitzka foreslo, ville UiOs ansatte og studenter i dag ikke kunnet ha denne debatten eller være med på å bestemme retningen for UiOs videre utvikling.

 

NTL UiO mener at det eneste teamet som har det nødvendige engasjementet og viljen til å bevare og styrke universitetsdemokratiet, er Graver, Sandli og Frich.

Godt valg!

Publisert 3. apr. 2017 10:57