En samtale med påtroppende NFR-direktør John-Arne Røttingen om forskningsfinansiering i Norge.

Tid: Tirsdag 24. januar 2017, kl. 17.00- 19.00

Sted: Auditorium 2, 1.etasje, i Sverdrups hus, (Universitetsbiblioteket), Blindern

Program:

Møtet gir forskerne ved UiO anledning til å møte den nye NFR-direktøren for utveksling av erfaringer og ideer.

Det er lagt opp som en samtale mellom Røttingen og forskerne, etter korte innledninger fra ham, Jens Preben Morth, og Johan F. Storm (professorer ved UiO, og styremedlemmer i AF).

Det blir rikelig anledning til diskusjon, innlegg og spørsmål fra salen.

John-Arne Røttingen (født 1969) ble i juni 2016 utnevnt til administrerende direktør for Norges forskningsråd (NFR) med tiltredelse 1. mars 2017.Han er områdedirektør for smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet. Han har tidligere vært direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Han er utdannet lege med doktorgrad fra Universitetet i Oslo (1999) og har mastergrader fra University of Oxford og Harvard University. Røttingen er professor II i helsepolitikk ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og professor i global helse ved Harvard T.H. Chan School of Public Health

 

The meeting will be in English if non-Norwegian speakers show up

Velkommen!

Styret i AKADEMISK FORUM (tidligere Professorforeningen):
Johan F. Storm (leder), Mads Andenes, Janne Bondi Johannessen, Jens Preben Morth, Nina Witoszek, Tora Skodvin, Steinar Andreas Sæther

 

Publisert 22. jan. 2017 21:30 - Sist endret 22. jan. 2017 21:40