Vinner av NTL UiOs vervekampanje

I høst har NTL UiO hatt et særlig fokus på verving. Gjennom morgenaksjoner, refleksutdelinger, ververunder, åpne møter og en vervekampanje har både tillitsvalgte og medlemmer bidratt til å synliggjøre NTL for studenter og ansatte rundt om på hele universitetet.

Tobias Langhoff, senioringeniør ved USIT, er den stolte vinner av høstens vervekampanje, med 8 nye NTL-medlemmer på blokka.

Mange medlemmer har bidratt og gjort en veldig god innsats med vervingen både før og under vervekampanjen, og vi har sett en markant økning i medlemstallene i løpet av perioden. Flere har vervet ett eller flere nye medlemmer til NTL UiO, og kan dermed vente seg en liten overraskelse i internposten de kommende dagene. Vi har nå også kåret en vinner av vervekampanjen - nemlig den som har vervet flest nye medlemmer til foreninga i løpet av høsten.

 

NTL UiOs superverver

Vinneren av høstens vervekampanje, senioringeniør ved USIT Tobias Langhoff, har vervet hele 8 nye medlemmer til NTL. Med dette får han tittelen NTL UiOs superverver, og en splitter ny DAB-radio fra Sony i premie fra foreninga.
"Dette var jo veldig hyggelig", sier superververen om tildelingen.

Tobias har flere tips å dele når det gjelder vervearbeidet:
"Det var lurt at jeg leste meg litt opp på LOFavør, det er en fin prikk over i-en, og et viktig gode for mange potensielle medlemmer. Jeg har ikke fokusert mest på å verve nyansatte, men heller folk som nok innerst inne følte at de burde være organisert, men som trengte litt informasjon og engasjement. Jeg har forsøkt å følge dem opp over tid, og la dem ta et informert valg."

Han mener det har hjulpet godt at det har vært lokale lønnsforhandlinger i høst, - et tema folk har vært interesserte i, og som har vært et fint samtaletema å åpne med. "Så har jeg bare fortsatt med å fortelle hvorfor NTL er så bra, og det er ikke vanskelig å snakke mye om," fortsetter Tobias.

Vi gratulerer Tobias med prisen og tittelen som NTL UiOs superverver høsten 2016!

 

Vervekampanjen forlenges - verv og vinn

Vi ønsker å motivere våre medlemmer til en fortsatt innsats på vervefronten også i tiden framover. Det er medlemmene våre som er NTLs beste ambassadører rundt om på arbeidsplassene.

NTL UiO har derfor bestemt seg for å forlenge vervekampanjen ut januar 2017, ved at alle som verver ett eller flere medlemmer til NTL innen utgangen av januar 2017 vil motta en liten ekstra overraskelse fra oss, i tillegg til vervepremiene fra forbundet. Husk å melde fra til kontor@ntl.uio.no om at du har vervet.

Vi oppfordrer alle til å fortsette det gode vervearbeidet, og gå ut og verve uorganiserte eller nyansatte venner og kolleger. Husk at en av de vanligste årsakene til at folk ikke er fagorganisert, er at de aldri har blitt spurt. Felleskap gir styrke!

Du kan finne noen gode tips og argumenter til vervingen her:
Tips og argumenter

Publisert 19. des. 2016 14:58