Streikeuttak 2016

LO Stat leverte i går, 11. mai, plassfratredelse for 3270 ansatte i staten, i første omgang i Oslo og Mo i Rana. Medlemmene ved NTL UiO er blant disse.

Partene i staten har fått meklingsfrist til midnatt 25.mai, og dersom partene ikke da er kommet til enighet, vil det bli streik i staten fra og med 26. mai.

 

En eventuell streik i staten vil bli organisert som en punktstreik, som innebærer at de 3270 streiker på vegne av hele medlemsmassen som er i konflikt med arbeidsgiver.

NTL UiO er blant de som er tatt ut til å streike. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle medlemmene skal ut i streik, og informasjon om hvilke enheter ved UiO som blir rammet, vil bli gitt i løpet av uke 21. NTL UiO vil sende e-post til alle våre medlemmer med mer informasjon vedrørende uttaket, og i tillegg sende ut en egen e-post med utfyllende informasjon direkte til de medlemmene som blir tatt ut ved en eventuell streik. E-postene vil bli sendt ut omkring 20. mai, etter at uttaket blir kjent.

 

Ved inngangen til meklingen, som startet 4. mai, beskrev LO Stat-leder Tone Rønoldtangen situasjonen som utfordrende og at det var et "hav av avstand" mellom partene. Men la til at LO Stat hadde tenkt bidra det de kan for å unngå konflikt.

Årets tariffoppgjør er viktig kamp som ikke kun handler om ramma for selve oppgjøret, men det er en kamp om viktige prinsipper. Det handler om å bevare 4 likelydende tariffavtaler i staten som sikrer alle ansatte i staten like lønns- og arbeidsbetingelser, uansett fagforeningstilhørighet.

Det handler om å kjempe for et lønnssystem som ivaretar alle ansatte gjennom generelle tillegg, justeringsforhandlinger som kan rette opp i skjevheter for enkeltgrupper, og med rom for lokale forhandlinger.

Men staten og Akademikerne har gjennom inngåelse av en egen avtale blitt enige om at fordelingen i hovedsak skal skje lokalt uten streikerett. I årets oppgjør tilbyr staten kun et lite sentralt tillegg og sier samtidig nei til LO Stats krav om forhandlingsrett på tjenestepensjon og krav om å rette opp skjevheter gjennom tiltak for enkeltgrupper. Dette vil føre til en svært urettferdig fordeling der noen får stor uttelling, mens de fleste får mindre.

Les hele innlegget til LO Stat lederen her.

NTL UiOs medlemmer er villige til å støtte LO stat sin kamp for å bevare de gode kollektive rettighetene!

 

 

Les også:

600 000 kroner skiller beste og dårligst betalte professor ved UiO, NTL magasinet 4. mai

NTL-leiar Ellen Dalen: - Staten undergrev streikeretten, Uniforum 25. mai

Les forbundets kommentar til oppgjøret og kravene fra LO stat

 

Publisert 13. mai 2016 11:48 - Sist endret 18. mai 2016 16:42