Uniforum: "De lavest lønte på UiO er for dyre"

I Uniforum 15. april går underdirektør i Eiendomsavdelingen, Åke Appelqvist, ut og stadfester at ledelsen mener renholdet på UiO er for dyrt. I etterkant av benchmarkingprosjektet som ble gjennomført i 2015 skal renhold på UiO inn i det underdirektøren betegner som en «forbedringsprosess». Selv om det hevdes at målet ikke er å spare penger, så er det nettopp kostnadene som er det eneste som problematiseres av ledelsen i Eiendomsavdelingen.

Benchmarkingen viser at UiOs egne renholdere er dyrere enn de innleide. Men den sier ikke noe om hvorfor våre egne renholdere er dyrere. Den viser derimot at de eksterne firmaene bruker færre ansatte enn UiO på samme areal og at det spares inn på lønnskostnader, men den sier ikke noe om arbeidsvilkår, sykefravær eller arbeidsmiljø blant de eksterne. UiOs kostnader knytta til forvaltning og administrering av disse avtalene, i etterkant av selve anbudsrunden, er heller ikke tatt med i regnestykket. Selv om UiO hevder at det ikke ligger et ønske om å outsource mer, så fører disse målingene og sammenligningene til et stadig press på gruppa om å vaske mer og fortere.

UiOs egne renholdere har bedre tariffavtaler gjennom å være ansatt i staten, og bedre pensjonsordninger enn de private. Den siste tidens privatisering av renhold i staten har vist at det er nettopp på disse to områdene at de eksterne firmaene sparer inn penger på.

NTL UiO er ikke villig til å bli med på premisset om at det er de ansattes lønn og pensjon som skal kuttes eller at arbeidsvilkår skal forverres for at virksomheten skal spare penger. Vår jobb og viktigste oppgave er å sikre våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår, jobbsikkerhet og et anstendig arbeidsliv der også de med de tyngste jobbene skal kunne stå i arbeid et helt arbeidsliv.

Vi har stolte, flinke renholdere som får svært gode tilbakemeldinger for den jobben de gjør. I flere brukerundersøkelser gjennomført på UiO fremheves kvaliteten på renholdet og flere mener at UiO burde ansatt renholdere selv.

 

Les Uniforum artikkelen her

Publisert 15. apr. 2016 11:42 - Sist endret 15. apr. 2016 12:16