Ny avtale om snømåking ved UiO

NTL UiO har fremforhandlet ny avtale om beredskapsvakter  i parkavdelingen. Forhandlingene har tatt 6 måneder, men vi er nå fornøyde med at vi har fått en avtale som både er oppdatert i henhold til dagens lovverk og sikrer de ansattes inntektsnivå.

Parkavdelingens ansatte. Lånt fra Fri Fagbevegelse sak om NTLerne ved UiOs parkavdeling fra 2014 

De ansatte i parkavdelingen har beredskapsvakter på vinteren for å sikre at UiOs uteområder blir strødd og måkt i helgene.

Avtalen regulerer hvilken periode man skal ha beredskapsvakter, hvor mange som skal ha vakt i helger og på helligdager og hva slags kompensasjon de ansatte skal få for å være i beredskap samt eventuelle utrykninger der det er behov for det.

Ledelsen ønsket en ny avtale ut i fra endringer av behov og i det sentrale lov- og avtaleverket. En arbeidsgruppe ble nedsatt i 2014, og i oktober 2015 startet forhandlingene. 

NTL UiOs mål har først og fremst vært at  de ansatte ikke skal tape inntekt på at arbeidsgiver vil organisere arbeidet på en ny måte. Dette har vist seg å være krevende, men etter 4 forhandlingsmøter og 6 måneder er vi fornøyde med at avtalen endelig er underskrevet.

Avtalen sikrer de ansattes videre inntekt og den kompenserer belastningen av å måtte være tilgjengelig i perioder man ellers skulle hatt fri . Samtidig ivaretar den UiOs behov for at noen rykker ut ved behov.

NTL UiO er fornøyde med resultatet.

Men forhandlingene har vært krevende og er et håndfast eksempel på at de ansatte ved UiO mister rettigheter hvis de ikke står sammen, organiserer seg og er tydelige på sine krav. Og at man kan vinne frem hvis man samarbeider og blir enige om felles krav for hele gruppa. Dette er nok en erfaring om at fellesskap og kampvilje fungerer bedre enn individuelle løsninger og arbeidsgivers styringsrett.

Publisert 13. apr. 2016 13:19 - Sist endret 13. apr. 2016 13:23