Ny tariffavtale i staten

21. juni orienterte LO Stat-leder Tone Rønoldtangen Riksmekleren om at LO Stat godkjenner meklingsresultatet. Dermed har vi fått en ny tariffavtale i staten.

Det ble et ja-flertall blant medlemmene som stemte i uravstemmingen i staten. Mens 73,8 % stemte ja sa 22% av medlemmene i staten stemte nei til det foreslåtte meklingsresultatet.

Kun 45,3% av de stemmeberettigede benyttet seg av stemmeretten sin i uravstemmingen, og med en deltakelse på under 50 prosent ble avstemningen derfor kun veiledende.
– Forhandlingsutvalget i LO Stat sa enstemmig ja. Dermed har vi en ny hovedtariffavtale i staten, sier Rønoldtangen til Fri Fagbevegelse.

Oppslutningen er allikevel noe bedre enn ved uravstemmingen for to år siden, hvor kun snaue 35 prosent av de stemmeberettigede deltok.

Blant NTL UiOs medlemmer var det et flertall på i overkant 57% stemmer for nei, mot snaue 35% ja og 7,22% blanke stemmer.

Det er nå altså klart at det blir to hovetariffavtaler i staten; én felles for LO Stat, Unio og YS stat, og én for Akademikerne. Dette innebærer at det også vil bli to ulike lønnstabeller: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lonnstabeller/id438643/

En del av den nye avtalen er at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal se på en videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet i staten. Gruppa skal jobbe frem til 1. februar 2017, og resultatet av gruppas arbeid vil forhandles i mellomoppgjøret 2017.


Les mer om oppgjøret i staten på KMDs nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/lonn-og-tariff-i-staten/lonnsoppgjoret-2016/id2478403/

 

--------

De årlige 2.3.3 forhandlingene - nå omdøpt til 2.5.1 forhandlinger - er foreløpig ikke avklart. Det avholdes et forberedende møte mellom NTL, Forskerforbundet, Parat og arbeidsgiver 29. juni og informasjon vil bli sendt medlemmene etter dette. Dette betyr at utsendelse av kravskjema og frist for returnering av disse til NTL vil skje i august.

 

Publisert 23. juni 2016 15:07 - Sist endret 28. juni 2016 10:54