Lokale lønnsoppgjør 2.5.1 ved UiO er i gang, forhandlingsfristen er 30.november

Forhandlingene er nå i gang, og består av tre forhandlingsrunder mellom partene.

NTL UiO har dessverre ikke mulighet til å svare på spørsmål knyttet til forhandlingsløpet før forhandlingene er ferdigstilt.

Forhandlingene skal tentativt være avsluttet i løpet av fredag 25. november.

Informasjon til våre medlemmer om årets lokale lønnsforhandlinger vil derfor komme skriftlig i uke 48.

 

NTL UiO kommer i den anledning til å innkalle til medlemsmøte. Tid og sted annonseres  senere.

Publisert 31. okt. 2016 09:32 - Sist endret 7. nov. 2016 10:39