Brudd i tariffforhandlingene i staten

YS, Unio og LO Stat kom ikke til enighet med arbeidsgiver innen fristen 2. mai, og partene er nå i gang med mekling. Hvis de ikke blir enige om en avtale innen 25. mai, blir det streik i staten.

Akademikerne har skrevet under en avtale med arbeidsgiver, og lar de tre andre organisasjonene kjempe for at arbeidstakerne fremdeles skal ha makt i spørsmål om lønn og pensjon. 

LO stat har som krav at det skal gis generelle tillegg og aksepterer ikke at all lønnsfordeling skal skje lokalt, uten streikerett

NTL UiO mener at UiOs lokale lønnsforhandlinger viser at handlingsrommet er mer enn stort nok ved de lokale virksomhetene og at behovet for en såkalt modernisering ikke har rot i virkeligheten. Vi mener arbeidsgiver bruker sin lokale makt til å skape store lønnsforskjeller – det skiller nå 600 000 kroner mellom best og dårligst betalt professor ved universitetet.

Personaldirektør ved UiO, Irene Sandlie kommenterer med følgende i saken: – I de siste lokale lønnsforhandlingene har vi derfor lagt vekt på at ambisjoner om å plassere UiO i internasjonal front, tilsier belønning av fremragende prestasjoner innen forskning, utdanning, formidling og innovasjon. 

 

Vi har ikke streikerett lokalt, og arbeidsgivers politikk viser med all tydelighet at mer makt til lokale arbeidsgiver kun vil gavne et lite mindretall.

 

600 000 kroner skiller beste og dårligst betalte professor ved UiO, NTL magasinet 4. mai

NTL-leiar Ellen Dalen: - Staten undergrev streikeretten, Uniforum 25. mai

 

Les forbundets kommentar til oppgjøret og kravene fra LO stat

Publisert 4. mai 2016 15:41 - Sist endret 11. mai 2016 15:17