Lokale forhandlinger høsten 2016

Informasjon om forhandlinger og kravskjema vil bli sendt til medlemmene senest 1. august, med frist 29. august.

Foto: NTL

LO stat har akseptert meklingsresultatet, og det er nå to Hovedtariffavtaler i staten; én felles for LO Stat, Unio og YS stat, og én for Akademikerne.

Alle forhandler samlet med arbeidsgiver, bortsett fra Akademikerne som skal ha egen forhandling om sine medlemmers andel av potten.

Situasjonen med to avtaler er fremdeles noe uoversiktlig. Derfor sendes denne informasjonen senere enn normalt, og det er fortsatt en del informasjon som må utsettes til etter sommeren. Det beklager vi. Det vi vet så langt er følgende:

1,5% av lønnsmassen skal forhandles lokalt ved UiO, under det som nå heter 2.5.1.-forhandlinger (tidligere 2.3.3). 

I lokale forhandlinger kan krav fremmes av BÅDE fagforening og arbeidsgiver. Dersom du ønsker at NTL skal fremme lønnskrav på dine vegne i forhandlingene, må du utarbeide et krav med beskrivelse av dine oppgaver og ansvar.

Mer informasjon og kravskjema vil bli sendt ut på e-post 1. august. Frist for innsending av krav til NTL UiO vil bli 29. august.

I løpet av august vil det dermed også bli invitert til medlemsmøter om forhandlingene. Der vil vi komme med mer informasjon om utfylling av krav og om prosessen videre i forhandlingene.

Vi vet foreløpig ikke annet om forhandlingsløpet enn at fristen for å bli ferdige er 1. desember, og virkningstidspunktet er 1. juli.

Det er  fortsatt UiOs lønnspolitikk, og UiOs stillingsstruktur som skal ligge til grunn for vurdering av kravene.

Hvis du mener at  stillingen din har vært vesentlig endret, ber vi om at du heller sender inn krav til 2.5.3-forhandlinger (tidligere 2.3.4). Frist er 11. august. 

 

Publisert 1. juli 2016 10:02 - Sist endret 29. sep. 2020 11:28