Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 14. aug. 2018 14:00 - 15:00, Kristen Nyggaards hus, lille auditorium
Tid og sted: 1. feb. 2018 14:00 - 15:00, Awk (rom nr. 3118) 3. etg. Ole Johan Dahls hus

Innkalling og dagsorden til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved UiO.