Samarbeiddspartnere

NITOs bedriftsgruppe samarbeider med flere aktører. Her er noen av dem:  

Akademikerne ved UIO, paraplyorganisasjon for NITO ,Tekna, Samfunnsviterne m.fl.
NUH - NITO universitet og høgskole, et nettverk av bedriftsgrupper ved universiteter og høgskoler som samles 1-2 ganger i året.
NITO Oslo og Akershus som arrangerer kurs, konferanser m.m

Publisert 3. feb. 2017 11:16 - Sist endret 13. juni 2017 15:33