NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon, bedriftsgruppe ved universitetet i Oslo

NITO bedriftsgruppe ved UIO samler ca. 100 ansatte i hovedsakelig ingeniør- og tekniske stillinger ved UiO. Vi har en felles mailingliste som du kan være med på. Denne blir oppdatert fra NITOS sentrale oversikt over NITO-medlemmer som jobber ved UiO. Så det er viktig at du har oppgitt rett arbeidsgiver hos NITO. Totalt samler NITO ca 90.000 medlemmer på landsbasis, og er Norges største organisasjon for  ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad.

Er du ikke medlem av NITO anbefaler vi deg å gå inn på nito.no for å se om vi kan være en organisasjon for deg.

Hva NITO kan bistå med

 • Lønnsforhandlinger
  - Sjekk [NITOs lønnskalkulator!]
 • Tidskrifter
  - som f.eks Teknisk Ukeblad og Nito Reflex medlemsblad
 • Rådgivning
 • Juridisk hjelp
 • Gunstige bank- og forsikringsordninger
  - Les mer om dette på https://www.nito.no/medlemsfordel/
 • Lokalt lønnsoppgjør
  - NITOs bedriftsgruppe hjelper deg med lokale lønnsforhandlinger etter paragraf 2.5.1 i hovedtariffavtalen. Da forhandler vi for deg etter at du har sendt inn krav. Enten er det en i bedriftsstyret eller en fra vår paraplyorganisasjon Akademikerne som forhandler for deg med UIO. Lokale forhandlinger skjer hvis partene er enige om det i det sentrale oppgjøret, og man begynner med å sende en søknad til bedriftsgruppen på epost i løpet av våren og sommeren. Forhandlingene skjer så på høsten. Lokale forhandlinger etter paragraf 2.5.3 kan gjøres oftere hvis man har fått vesentlige endrede arbeidsoppgaver. Spør bedriftsgruppestyret (se epostadresse) hvis du lurer på det.