Styret

Styret i NITOs bedriftsgruppe ved UiO fra januar 2018 er:

Leder: Olav Stanly Kyrvestad, Institutt for Informatikk, MatNat - olavky@ifi.uio.no

Nestleder: Torben Horn Rønneberg, USIT

Kasserer: Hilde Nilsen, Farmasi, MatNat

Styremedlem: Hege Gilbø Bakke, Farmasi, MatNat

Styremedlem: Gaute Juveth, Seksjon for Bygningsdrift, EA

Varamedlem: Berit Kaasa, IBV, MatNat

Publisert 3. feb. 2017 11:16 - Sist endret 4. mars 2021 18:28