Frist for innlevering av lønnskrav til 2.5.1 høsten 2017

Husk fristen for å levere inn lønnskrav til årets lønnsforhandlinger 10. august

Emneord: 2.5.1, 2017
Publisert 26. juni 2017 21:31