Fellesinnspill om rettshjelp til partiene

Jussbuss og 13 andre organisasjoner med til sammen 390 000 medlemmer har nå sendt felles innspill til partienes programprosesser. Oppfordringen er klar: Det må programfestes en kraftig styrking av ordningen med fri rettshjelp. Du kan lese innspillene fra de 14 organisasjonene her.

Publisert 5. okt. 2016 13:15 - Sist endret 2. feb. 2018 10:14