Aktuelt - Side 5

Publisert 14. nov. 2013 10:12

Juss-Buss var på åpen høring 5/11 i Justiskomiteen om statsbudsjettet, og snakket om hvorfor det bør satses på studentdrevne rettshjelpstiltak.

Innspillet vårt kan ses her, ca. 125 minutter ute i sendingen.

Publisert 11. nov. 2013 13:15

Ulvhild Mamelund og Mona Mjøen McKiernan på sosialrettsgruppa på Juss-Buss har skrevet innlegg i Aftenposten om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. De kommenterer at arbeidsministeren ikke tar hensyn til at en slik ordning kan ta livsgrunnlaget fra de svakeste.

Les hele innlegget her.

Publisert 8. nov. 2013 17:44

Den nye regjeringen vil opprette flere fengsler for utenlandske innsatte. Fengslene vil ha en lavere standard og de innsatte vil miste noen av sine lovfestede rettigheter. Juss-Buss er svært kritiske til en forskjellsbehandling av norske og utenlandske innsatte.

Hege på innvandringsgruppa har skrevet om segregering i norske fengsler i Juristkontakt. Les hele artikkelen her.

Publisert 8. nov. 2013 17:32

Fengselsgruppa arrangerer debatt 12.november!

Hvordan kommer den nye regjeringen til å påvirke kriminalomsorgspolitikken? Hvor viktig er rehabilitering under soningen? Noen av temaene vil blant annet være barn i fengsel, utlendingsfengsler, alternativ straffegjennomføring og isolasjon.

Er du like nysgerrig som oss? Ta turen da vel, vi håper å se deg der!

 

Ordstyrer: Sturla Falck, forsker for statens institutt for rusmiddelsforskning

Foreløpige bekreftede paneldeltakere:

- Mette Yvonne Larsen, forsvarsadvokat og leder for advokatforeningens menneskerettighetsutvalg

- Hedda Giertsen, professor ved institutt for kriminologi og rettssosiologi

- Øyvind Østberg, advokat

- Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp)

- Hadia Tajik (Ap), Leder av Justiskomiteen

- Sven Eirik Utsi, tidligere innsatt

 

Debatten vil finne sted i kjelleren på Litteraturhuset kl. 18.

Vel møtt!

Publisert 6. nov. 2013 08:59
Husleiegruppa på Juss-Buss har skrevet artikkel i Aftenposten om kommunale boliger i Oslo. Antall personer som bor i kommunalt disponerte boliger øker fra år til år. Standarden på boligene er imidlertid svært dårlig. Leietakere som allerede befinner seg i en vanskelig livssituasjon må finne seg i å bli plassert i gamle og slitne bygårder der både dårlig inneklima og skadedyr følger med. Husleiekontraktene er dessuten så strenge at leietakere risikerer å måtte betale store summer i erstatning til kommunen når de flytter ut. Slik forholdene er i dag, går det ut over de svakeste i samfunnet - de som allerede har mest å tape.

Artikkelen kan leses her.

Publisert 4. nov. 2013 14:09
Mona Mjøen McKiernan på sosialgruppa har skrevet leserinnlegg til Stud.Jur om fattig tilreisende EØS-borgeres rett på sosialhjelp i Norge. McKiernan mener den norske stat må ta større ansvar for at personer som oppholder seg her ikke fryser ihjel nå i vinter.

Artikkelen kan leses her.

Publisert 4. nov. 2013 14:09
Mona Mjøen McKiernan på sosialgruppa har skrevet leserinlegg til Injuria om retten til bolig for vanskeligstilte. McKiernan påpeker at retten til bolig ikke er lovfestet for vanskeligstilte i Norge, og at standarden på de kommunale boligene som tilbys er alt for dårlig.

Les artikkelen her.

Publisert 31. okt. 2013 08:54

"Juss-Buss ser konkrete tilfeller på at papirløse i Norge ikke innvilges noen form for sosiale stønader, selv om de i bestemte tilfeller har krav på dette. Mye kan tyde på at både manglende kunnskap og for streng praktisering av regelverket er årsaken til dette. Vi ser også tilfeller der personer blir avvist i skranken hos NAV og ikke en gang får mulighet til å levere en søknad om økonomisk stønad."

Susanne Gallala fra sosial- og arbeidsrettsgruppa skrev en artikkel i Injuria 20. oktober. Les hele artikkelen her.

Publisert 25. okt. 2013 13:54

Juss-Buss uttalte seg til NRK om lang ventetid på å få forkynt asylvedtak. 

"Da jeg tok kontakt med politiet fikk jeg i svar at «oi, det ser ikke ut til at det er blitt sendt ut noe beskjed i posten fra oss», forteller Marte Eikeland Vangen i Juss-Buss. (...) For det første, så synes jeg det vitner om en manglende respekt og forståelse for den sårbare situasjonen asylsøkere er i. De er usikre og har livet på vent."

Les hele artikkelen og se innslaget her

Publisert 23. okt. 2013 17:41
Juss-Buss søker ny kontormedarbeider, gjerne en jusstudent. Arbeidstiden er 10 timer pr. uke, hver mandag fra kl. 10-15 samt 5 fleksible timer. Arbeidet består i å betjene sentralbord, arkivering, lønnskjøring og annet forefallende arbeid. Stillingen har en timelønn på kr. 130,-. Send kortfattet søknad og CV til leder@jussbuss.no innen 4. november. Ta kontakt på leder@jussbuss.no dersom du har spørsmål til stillingen.
Publisert 21. okt. 2013 13:46

Universitas har skrevet om at Juss-Buss risikerer budsjettkutt fra Oslo kommune. "Det vil gå ut over alt", sier medarbeider i Juss-Buss Mona McKiernan.

Hele artikkelen kan leses her.

Publisert 15. okt. 2013 11:22

Vi skal jobbe med rettspolitikk neste uke, og vi holder kontoret stengt hele uka unntatt i saksmottakstiden på torsdag. På grunn av arbeidet tar vi dessverre heller ikke imot nye saker torsdag 17. oktober og mandag 21. oktober.

Neste saksmottak er torsdag 24. oktober kl. 17.00 - 20.00.

Publisert 14. okt. 2013 13:21

Vurderer du å søke jobb i Juss-Buss til høsten?

Eller lurer du bare på hvordan det ser ut hos oss?

Fredag 18. oktober fra 10.00 til 14.00 åpner vi kontoret vårt i Arbins gate 7 for alle som har lyst! Kom innom og ta en kopp kaffe med oss og se hvordan vi har det!

Vi sees!

Publisert 11. okt. 2013 11:44

Arbeiderpartiet, ved varaordfører Libe Rieber-Mohn, melder at de åpner for at det skal innføres et totalt forbud mot tigging i Oslo. Går Arbeiderpartiet inn for dette vil det innebære at tigging forbys i Oslo kommune.

Juss-Buss stiller seg kritisk til å bruke rettslige sanksjoner for å håndtere de sosiale problemene tiggere står ovenfor. Hele pressemeldingen kan du lese her.

Publisert 10. okt. 2013 11:34

Sosial- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss arrangerer debatt om papirløse immigranters rettigheter i samarbeid med Oslo legeforening, Kirkens Bymisjon, NOAS og Røde Kors.

I arbeidet med helsetjenester for de papirløse opplever vi at deres rettigheter krenkes. Forskriften som regulerer deres rett til helsetjenester gir svært begrensede rettigheter. Er dette i samsvar med menneskerettslige forpliktelser? Hva sier juristene? Hva opplever helsearbeiderne? Hva sier politikerne? 

Velkommen til debatt i Wergelandssalen på Litteraturhuset, mandag 14. oktober kl. 19.30. 

Publisert 3. okt. 2013 15:03

Innvandringsgruppa hos Juss-Buss kommenterer de blå-grønne partienes samarbeidsavtale på utlendingsfeltet i Dagbladet i dag. Kommentaren kan du enten lese i papirutgaven eller på nett her. 

Publisert 3. okt. 2013 15:03

I morgen fredag 3. oktober kl 11.00 kan du høre leder i Juss-Buss Marit Lomundal Sæther kommentere byrådets forslag om å kutte i den økonomiske støtten til Juss-Buss. Hør Radio Nova her: www.radionova.no.

Publisert 3. okt. 2013 10:18

Juss-Buss var på TV 8 Oslo Nyhetene 2. oktober. Daglig leder Marit Lomundal Sæther uttaler seg om byråets forslag om å kutte i den økonomiske støtten til Juss-Buss. Se klippet her, fra 0.55.

Publisert 27. sep. 2013 11:21

Mona Mjøen McKiernan i sosial-, trygd- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss har skrevet en artikkel i Juristkontakt om våre erfaringer med sosial dumping. McKiernan belyser hvordan den sosiale dumpingen i Norge i dag begynner å ta ny former.

Artikkelen kan leses her

Publisert 17. sep. 2013 15:58

Torsdag 19. september og og mandag 23. september er saksmottaket dessverre stengt fordi hele Juss-Buss er på kurs mandag, tirsdag og onsdag. Neste saksmottak er torsdag 26. september fra kl. 17-20. 

Publisert 13. sep. 2013 09:55

Den klare hovedregel i Norge er at alle utlendinger må dokumentere sin identitet når de søker om opphold i landet. Det gjør man ved å framlegge gyldig pass eller andre identitetsdokumenter som har notoritet. Noen klarer å sannsynliggjøre sin identitet gjennom en troverdig historie og får asyl. Klarer man ikke det, kan man få en begrenset tillatelse etter utlendingsloven.

Ksenia i Juss-Buss har skrevet en artikkel om utlendinger med identitetstvil som ble trykket i Advokatbladet i juni. Få med deg artikkelen her

Publisert 12. sep. 2013 11:16

Juss-Buss inviterer til debatt om straffedømtes gjeldsansvar. Straffedømte må etter endt soning leve på fastsatte livsoppholdssatser i uoverskuelig fremtid for å kunne nedbetale straffegjeld. Svekker dette den straffedømtes muligheter for resosialisering? Hva med hensynet til offeret? Er det rimelig at skattebetalerne betaler erstatningen til offeret? I hvilken grad bør erstatningsansvar og bøter lempes, slik den nye bestemmelsen i SI-loven § 8 åpner for?

Debatten finner sted tirsdag 17. september kl. 18 i 3. etg. på Litteraturhuset. Se event på facebook for mer info. Velkommen!

Publisert 10. sep. 2013 14:39

Sosial-, trygd og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i Husbankens startlånsordning. Juss-Buss stiller seg i hovedsak positive til departementets forslag om at startlånet skal rettes tydeligere mot de med langvarige bolig- og finansieringsproblemer på boligmarkedet.

Høringsuttalelsen kan du lese her.

Publisert 29. aug. 2013 10:54

Juss-Buss har satt av noen dager til å jobbe med rettspolitikk, og det blir derfor ikke saksmottak torsdag 29. august og mandag 2. september. Vi fortsetter med saksmottak til vanlige tider fra torsdag 5. september fra kl. 17.00 til 20.00.