Aktuelt - Side 2

Publisert 29. feb. 2016 10:09

Her finner du informasjon og statistikk om Juss-Buss' arbeid i 2015. For eksempel behandlet vi 5 211 henvendelser i fjor, og gjennomsnittsklienten vår hadde en årsinntekt på kr. 187 177.

Publisert 17. feb. 2016 13:22

Juss-Buss har stengt fra mandag 22. februar til fredag 26. februar på grunn av rettspolitisk arbeid. Vi beklager ulempene dette medfører.

Publisert 12. feb. 2016 14:41

Den 9. februar gikk fristen for å komme med innspill til regjeringens forslag «Innstramminger II» ut. Juss-Buss er svært negative til forslaget, som innebærer en massiv innstramming i regelverket på utlendingsfeltet, først og fremst i reglene om familieinnvandring, asylsøknader og permanent oppholdstillatelse. Vi ser med stor bekymring på forslaget som, hvis det går gjennom, vil få fatale konsekvenser for våre klienter. Forslaget er et hastverkspreget arbeid som ikke er grundig utredet på noen områder, og vi mener det er kritikkverdig at departementet ikke har foretatt noen ordentlige vurderinger av Norges folkerettslige og menneskerettslige forpliktelser. Innstrammingene er fulle av snubletråder for utlendinger og asylsøkere. Du kan lese den her.

Publisert 29. jan. 2016 11:25

Juss-Buss har ikke saksmottak mandag 1. februar eller tirsdag 2.

februar. Vi tar imot nye saker som normalt fra mandag 8. februar. I tillegg kommer vi til å ha stengt sentralbord i tidsrommet 1. til 3. februar. Vi beklager ulempene dette medfører.

Publisert 5. jan. 2016 19:22

Vi har nå flyttet inn i nye lokaler i Skippergata 23, og vil ha årets første saksmottak 11. januar fra kl. 17 til 20.00. Våre faste saksmottakstider vil være mandager kl. 17-20.00 og tirsdager kl. 10-15.00.

We have moved in to our new offices at Skippergata 23, and will be accepting new cases from the 11th of January, between 5 and 8 pm. We will then continue accepting new cases Mondays from 5 to 8 pm, and Tuesdays from 10 am to 3 pm.

Publisert 7. des. 2015 14:02

Årets siste saksmottak er 7. desember kl. 10:00-15:00. Vi tar juleferie frem til 11. januar. Etter jul finner du oss i nye lokaler i Skippergata 23. Våre nye saksmottakstider vil være:

Mandager kl. 17:00 til 20:00 og tirsdager kl. 10:00 til 15:00.

Ha en god jul!

 

Our last day accepting new cases this year will be December 7th, 10 am to 3 pm. After that, we will be closed until January 11th. Starting next year, you will find us in our new offices at Skippergata 23. We will then be accepting new cases:

Mondays 5 to 8 pm and Tuesdays 10 am to 3 pm.

Yuletide greetings from Juss-Buss!

Publisert 7. nov. 2015 17:49

Juss-Buss blir snart samlokalisert med Gatejuristen og JURK, og vi har blitt enige om at samlokaliseringen i Skippergata 23 skal gå under navnet Jusshuset. Dette åpner nye muligheter for å gi enda bedre tilbud til klientgruppene og utvikle et senter for dem som ikke får rettshjelp etter de vanlige rettshjelpsordningene. Målet er å utvikle flere slike JUSSHUS rundt om i Norge.

Du kan lese mer i en artikkel skrevet i Osloby.

Publisert 29. okt. 2015 10:41

Vil du jobbe i Juss-Buss?

Hos oss får du spesialisert deg på ett eller flere rettsområder. Vi gir deg ansvaret for egne klienter, og du får jobbet med advokater og det offentlige som motpart.

Gjennom blant annet utspill i media og høringsuttalelser prøver vi å endre rettstilstanden der vi mener den ikke er tilfredsstillende for våre klientgrupper. Etter ett år hos oss får du godkjent 30 studiepoeng.

Søknadsfrist for å begynne som medarbeider til våren er 1. november.

Publisert 20. okt. 2015 14:14

Juss-Buss har dessverre ikke saksmottak frem til mandag 2. november. Vi beklager ulempene dette medfører. Vi tar i mot saker igjen som normalt mandag 2. november mellom kl. 10 og kl. 15.

Juss-Buss is unfortunately closed for new cases until Monday 2th of November. We are sorry for the inconvenience this may cause. We will accept new cases again as normal Monday 2th of November between 10 am and 3 pm.

Publisert 7. okt. 2015 17:44

Juss-Buss har dessverre ikke saksmottak torsdag 8. oktober og mandag 12. oktober. Vi beklager ulempene dette medfører. Vi tar i mot saker igjen torsdag 15. oktober mellom kl. 17 og kl. 20.

Juss-Buss is unfortunately closed for new cases Thursday 8th of October and Monday 12th of October. We are sorry for the inconvenience. We receive new cases again Thursday 15th of October between 5 pm and 8 pm.

Publisert 21. sep. 2015 10:44

Juss-Buss vil gjennomføre en rettspolitisk aksjon for å sette fokus på et område som sårt trenger et politisk fokus – fri rettshjelpsordningen. Aksjonen innebærer at vi står utenfor Stortinget denne uka og formidler kunnskap om fri rettshjelpsordningen til forbipasserende

Publisert 15. sep. 2015 15:03

Juss-Buss har ikke saksmottak torsdag 17. september eller mandag 21. september. Vi beklager ulempene dette medfører. Vi tar imot nye saker som normalt fra torsdag 24. september.

Juss-Buss does not accept new cases on Thursday 17th of September or Monday 21st of September. We are sorry for the inconvenience. We accept new cases as usual from Thursday 24th of September.

Publisert 26. aug. 2015 21:12

Juss-Buss har ikke saksmottak torsdag 27. august eller mandag 31. august. Vi beklager ulempene dette medfører. Vi tar imot nye saker som normalt fra torsdag 4. september.

Juss-Buss will not accept new cases Thursdag 27th of August or Monday 31st of August. We are sorry for the inconvenience. We will accept new cases as usual starting Thursday 4th of September.

Publisert 24. aug. 2015 21:14

I 2008 lagde Juss-Buss og Jurk en film om håndtering av gjeld under soning. I filmen følger vi en klient som får hjelp av Juss-Buss for å prøve å bli gjeldsfri. Filmen kan være nyttig for alle som sliter med gjeldsproblemer, ikke bare de som sitter i fengsel. Kontakt Juss-Buss hvis du behøver hjelp med gjeldshåndtering.

Publisert 15. juni 2015 17:03

Juss-Buss og 13 andre organisasjoner har inngått et samarbeid om å jobbe for en styrking rettshjelpsordninga. Organisasjonene har samlet seg om en felleserklæring, og har mandag 15. juni også en felleskronikk om rettshjelpsordningen på trykk i Aftenposten.

Publisert 4. juni 2015 12:54

Juss-Buss har sommerdrift fra neste uke, mandag 8. juni (uke 24). Under sommerdriften har vi saksmottak på mandager, fra klokken 12 til klokken 19. Dette vil si at vi ikke har saksmottak på torsdager under sommeren. 

Sommerdriften vil vare til og med uke 31, og vi går tilbake til vanlige saksmottak fra torsdag 6. august (uke 32). Det vil ikke være saksmottak på mandag 3. august.

Publisert 1. juni 2015 16:22

Studentrettshjelpstiltaket Juss-Buss har vedtatt å utvide fokuset på fengselsrett. Utvidelsen innebærer også en innsnevring på andre områder.

Siste mulighet for å få vurdert en familiesak hos oss blir saksmottak torsdag den 4. juni. Se her for andre instanser du kan kontakte ved familiesaker.

Publisert 23. mars 2015 15:25

Juss-Buss har denne uka stengt for å drive oppsøkende virksomhet. Mandag 23. mars reiste ti av medarbeiderne våre på fengselsturnè. De skal besøke Sem fengsel, Horten fengsel, Arendal fengsel, Kristiansand fengsel, Åna fengsel, Stavanger fengsel og Bergen fengsel. Vi skal også besøke en rekke Voksenopplæringssentre, i Tønsberg, Larvik, Porsgrunn og Skien.

Den 9. april tar vi igjen mot saker på kontorene våre i Arbins gate 7 mellom kl. 17 og kl. 20.  

Juss-Buss is closed this week due to outreach work. Monday the 23rd of March ten of our caseworkers went on a "prison tour". We are visiting Sem prison, Horten prison, Arendal prison, Kristiansand prison, Åna prison, Stavanger prison and Bergen prison. We are also visiting different adult education centers, in Tønsberg, Larvik, Porsgrunn and Skien.

Thursday the 9th of April we receive new cases in our office in Arbins gate 7 from 5 pm until 8 pm.

Publisert 6. mars 2015 11:13
Juss-Buss' årsrapport for 2014 ligger nå ute på hjemmesiden. Her finner du informasjon om vår saksbehandling i 2014, hvor mange saker vi behandlet, hva slags saker det var og så videre. Rapporten kan du finne under fanen publikasjoner, eller lese her.
Publisert 2. mars 2015 16:09

Fengselsgruppa ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslaget til endringer i straffegjennomføringsloven. Endringsforslaget vil gjøre det mulig å overføre mennesker som er straffedømt i Norge, til soning i utlandet. Juss-Buss stiller seg svært kritiske til forslaget, som vi mener er unødvendig, mangelfullt utredet og potensielt grunnlovsstridig. Høringsuttalelsen kan du lese her.

Publisert 5. feb. 2015 12:02

Innvandringsgruppa ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i statsborgerloven. Endringsforslaget omhandler krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk og muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap. Høringen kan du lese her.

Publisert 28. jan. 2015 17:58

Medarbeider i Gategruppa, Hanne Skårberg, var den 23.01 i VG og uttalte seg som om Juss-Buss sitt standpunkt angående det foreslåtte lovforslaget om tiggeforbud. Du kan lese den her.

Publisert 12. des. 2014 15:41

Fengselsgruppen ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i forskrift til lov om straffegjennomføring om mindreårige innsatte. Høringen kan du lese her.