Middag

Hver torsdag klokken 17.00(og noen ganger litt senere) møtes de som kan på Fredrikke Kafè for å varme opp til CC-møtet kl. 18.00.