Nyttig Info

Det er veldig mye som er å vite med det som skjer i Biørneblæs. På denne siden prøver vi å liste opp det som er viktigst

I Biørneblæs har vi en rekke epostlister på domenet vårt, grava.uio.no. Her ramser vi opp de viktigste.

Ettersom Biørneblæs har holdt på i mange år, har vi gjort mange erfaringer. For å slippe å huske på alt har vi laget en Erfarings-Wiki.

Biørneblæs er en akkurat passe stor organisasjon, og har organisert seg deretter. Nedenfor forklares dette litt bedre.

Når vi får spilleoppdrag eller arrangerer noe selv, må vi melde oss opp for å vite hvem som kommer og sånt. Her står det en del om dette.

For at grava skal holdes i god orden er det nødvendig å rydde, Derfor er det hver uke 2 Biørneblæsere som rydder denne. Gjerne fredagen etter prøvelsen, eller så tidlig som mulig uka etter. Det er alltid en fra CC med på rydding.

Selv om vi er til tider er et spillende studentorchester, så synger vi mye også! Dette er noen av sangene vi kan. Vi kan faktisk noen flere også, som ikke er listet her!

Gjennom året har vi en rekke mer eller mindre faste arrangementer og spilleoppdrag. Her er en rask oversikt over disse: