Generøl

Generøl er vår generalforsamling, og avholdes hvert semester. Her velger vi vår nye CentralChomite, og går igjennom status for orchesteret. Etter valgene er over er det opptak av nye medlemmer før vi spiser en pHiin middag sammen. Stort sett er dette Reker.

Det konsumeres ofte mye selvkritikk under Generøl