English version of this page

Om Studentorchesteret Biørneblæs

Studentorchesteret Biørneblæs ble stiftet i 1971, og har siden dette underholdt mang en student og ansatt ved UiO

Kort historie

Studentorchesteret Biørneblæs ble stiftet i 1971, og var opprinnelig husorkesteret på MatNat-fakultetet ved UiO. Ettersom vi i dag er det eneste Studentorchesteret ved UiO som er igjen på Blindern, ser vi nå på oss selv som husorkesteret til alle fakulteter på campus. Likevel har vi fortsatt svært sterke bånd til Realistforeningen, og er fast inventar på de fleste av deres store og små arrangementer.

 

Statutter

Våre Statutter i pdf-format finner du Her.

 

Emneord: Biørneblæs, Historie, Styre, Realistforeningen, CC
Publisert 23. feb. 2010 20:44 - Sist endret 21. jan. 2021 22:47