Viggo Hagstrøms stiftelse til fremme av privatrettsforskning

Viggo Hagstrøms stiftelse til fremme av privatrettsforskning ble opprettet ved testament etter professor Viggo Hagstrøms død.

Om stiftelsen

Viggo Hagstrøm døde i 2013, i en alder av 58 år. Han etterlot seg et testament hvor det var bestemt at det skulle opprettes en stiftelse «til fremme av privatrettsforskning». Stiftelsen ble etablert i september 2016.

Viggo Hagstrøm

Hagstrøm fikk den juridiske doktorgrad i 1985 på en avhandling om det offentliges erstatningsansvar. Etter å ha vært førsteamanuensis en kort periode ble han i 1988 professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo med tilknytning til Institutt for privatrett.

Han var en anerkjent privatrettsjurist som også ble oppnevnt som voldgiftsdommer i en rekke saker, Hagstrøm var og leder for Bankklagenemnda.

Hagstrøm var også kjent som en stor kunstsamler av billedkunst fra perioden 1880–1940, og satt også en periode i styret for Nasjonalmuseet. Han var og styreformann i Bildende Kunstneres hjelpefond.

Foto med tillatelse fra ©Helge Mikalsen/VG

Nyheter