Om

Viggo Hagstrøm døde i 2013, i en alder av 58 år. Han etterlot seg et testament hvor det var bestemt at det skulle opprettes en stiftelse «til fremme av privatrettsforskning». Stiftelsen ble etablert i september 2016.

Utdeling av stiftelsens midler

Avkastningen fra stiftelsens kapital benyttes til formål som er til privatrettens fremme.

Dette kan skje ved støtte til forskning og utgivelser av skrifter, bidrag til seminarvirksomhet og andre arrangementer, stipend til faglige reiser og annet som er egnet til å fremme privatrettsforskningen.

Stiftelsen deler ut Viggo Hagstrøms nordiske pris til til unge privatrettsforskere, og finansierer også stillinger for vitenskapelige assistenter som skriver masteroppgave innenfor privatrettsfeltet.

Styre og administrasjon

Styreleder: Inger Berg Ørstavik

Styremedlem: Jan Thorstein Fougner

Styremedlem: Sven Eriksrud

Styremedlem: Trond Marius Sollund

Styrets sekretær: Karianne Stang

Forretningsfører: Unifor - Forvaltningsstiftelsen For Fond og Legater Ved Universitetet i Oslo

Revisor: Pkf Revisjon AS

Kontaktinformasjon

E-post for generelle henvendelser:
viggo-hagstroms-stiftelse@jus.uio.no

Postadresse: