Unikors styre

Valg av styret ble avholdt på årsmøtet 15. februar 2017.

Felles kontaktadresse: koruio-styret( at )admin.uio.no

Navn Kontaktinfo Ansvarsområde

Leder Merethe A. Bremer
(2017)

g.m.a.bremer( at )admin.uio.no,
mobil 952 09 393
 • Ledelse

 • Prokura og signaturrett

 • Brønnøysundregister

 • Årsmøte, årsberetning

 • Arbeidsgiveransvar (for dirigent)

Nestleder Nils Lid Hjort
(2017-2018)

nils( at )math.uio.no,
mobil 928 14 183
 • Kontaktperson rekruttering

Kasserer Jeanne Sanderson
(2016-2017)

jeanne.sanderson( at )iss.uio.no,
mobil 976 74 961
 • Økonomi, regnskap, budsjett, rapporter, moms

 • Fakturering

 • Søknad om midler

 • Kontaktperson oppdrag, doodling

Sekretær Rigmor Smith-Gahrsen
(2016-2017)

rigmor.smith-gahrsen( at )teologi.uio.no
mobil 988 62 709
 • Referater, dokumentasjon,

 • Kontaktperson for stemmekontaktene

 • Servering på øvelser

 • Rombestilling øvelser

 • Kontaktperson tur

Styremedlem Marit Henningsen
(2017-2018)

marit.henningsen( at )unit.no,
mobil 976 51 830
 • VO-kontakt

 • kor.no og fravær

 • Medlemsregister og postlister

 • Noteforvalter, lydfiler

 • Nettsider, tilganger, konsertprogram

Styremedlem Jan Eivind Myhre (2017)

j.e.myhre( at )iakh.uio.no
mobil 484 23 304

 • TONO

 • Repertoar øvelser ut på nettsidene (inkl. viktige merknader)

Varamedlem Ove Solum
(2017)

ove.solum( at )media.uio.no
mobil: 918 34 034

 • Varamedlem

Andre tillitsvalgte

  Publisert 20. feb. 2012 16:31 - Sist endret 7. feb. 2019 11:12