Unikors styre

Valg av styret ble avholdt på årsmøtet 26. februar 2020.

Felles kontaktadresse: koruio-styret( at )admin.uio.no

Navn Kontaktinfo Ansvarsområde

Leder Rigmor Smith-Gahrsen
(2020)

rigmor.smith-gahrsen( at )teologi.uio.no
mobil 988 62 709
 • Ledelse

 • Prokura og signaturrett

 • Brønnøysundregister

 • Årsmøte, årsberetning

 • Arbeidsgiveransvar (for dirigent)
 • Rombestilling
 • Årshjul

Styremedlem Nils Lid Hjort
(2019-2020)

nils( at )math.uio.no,
mobil 928 14 183
 • Kontakt for rekruttering og nye medlemmer

Kasserer Jeanne Sanderson
(2020-2021)

jeanne.sanderson( at )iss.uio.no,
mobil 976 74 961
 • Økonomi, regnskap, budsjett, rapporter, moms

 • Fakturering

 • Søknad om midler

 • Kontaktperson for turer

Sekretær Lise Faafeng (2020-2021)

 

lise.faafeng( at )naturfagsenteret.no

mobil 918 52 373

 

 • Referater, dokumentasjon,

 • VO-kontakt

 • kor.no og frammøte/fravær

 • Kontaktperson for stemmekontaktene

 • Fordele ansvar for servering

Styremedlem Marit Henningsen
(2019-2020)

marit.henningsen( at )unit.no,
mobil 976 51 830
 • Noteforvalter, lydfiler
 • Medlemsregister og postlister

 • Nettsider, tilganger, konsertrepertoar
 • Facebook-gruppen

Styremedlem Jan Eivind Myhre (2020-2021)

j.e.myhre( at )iakh.uio.no
mobil 484 23 304

 • TONO

 • Repertoar øvelser ut på nettsidene (inkl. viktige merknader)
 • Kontaktperson Oppdrag

Varamedlem Ove Solum
(2020)

ove.solum( at )media.uio.no
mobil: 918 34 034

 • Varamedlem
Rigmor, Jan Eivind og Marit  
 • Gjennomgang og kvalitetssikring av nettsidene

 

 

Andre tillitsvalgte

  Publisert 4. mars 2020 14:54 - Sist endret 3. feb. 2021 08:25