Om Unikor

Medlemmene våre er administrativt og vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Oslo.

Kortur til Krakow i 2017
Unikor i Krakow

Bakgrunn

Koret startet opp høsten 2008 og het i begynnelsen "Kor på tvers". I januar 2009 ble koret formelt stiftet og navnet ble Unikor. I 2014 ble Unikor et offisielt ansattkor ved UiO. Det er mellom 40 og 50 betalende medlemmer og aktive sangere i koret. Vår første dirigent var Lene Becker-Andersen, og i dag er det Tor Tveite som er kunstnerisk leder og musikalsk inspirator for koret. I juni 2014 feiret koret sitt 5-årsjubileum med en konsert i Universitetets aula. 

I 2015 ble koret hedret med UiOs velferdspris.

Publisert 30. aug. 2011 13:52 - Sist endret 16. aug. 2017 00:44