Om Unikor

Unikor er et av UiOs offisielle kor. Medlemmene våre består av administrativt og vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Oslo.

Unikor-konsert i foajeen i Georg Sverdrups hus
Unikor-konsert i foajeen i Georg Sverdrups hus

Bakgrunn

Koret startet opp høsten 2008 og het i begynnelsen "Kor på tvers". I januar 2009 ble koret formelt stiftet og navnet ble Unikor. I 2014 ble Unikor et offisielt ansattkor ved UiO. Det er i dag rundt 50 betalende medlemmer og aktive sangere i koret.

Vår første dirigent var Lene Becker-Andersen. I 2011 overtok Tor Tveite som er kunstnerisk leder og musikalsk inspirator for koret. 

I 2015 ble koret hedret med UiOs velferdspris, og i oktober 2019 feirer koret sitt 10-årsjubileum med en konsert i Universitetets aula.

Publisert 30. aug. 2011 13:52 - Sist endret 11. juni 2020 13:54