Sangere

Sangerne i Unikor er ansatte ved Universitetet i Oslo.

Medlemsoversikt

Medlemsoversikt

Medlemsoversikt

Medlemsoversikt

I ethvert blandet kor finnes det fire stemmegrupper: sopran, alt, tenor og bass.