Tidens Tann

Odontologforeningens tidsskrift anno 1938 heter "Tidens Tann". Antall utgivelser pr. år er noe varierende, men har pleid å være to utgivelser hvert semester. Bladet er gratis for OF-medlemmer, men kan kjøpes for 40,-(studenter)/60,-(instruktører, andre).

Bladet inneholder tynt og fast om sosiale arrangementer, livet på Det odontologiske fakultet, og andre ting som forhåpentligvis vil underholde et OF-medlem i en travel studiehverdag. Redaktørene heter Lisa L. Bjørnstad og Marie Lund, begge fra H15. Redaksjonen består av 10 medlemmer pluss redaktørene, men vi trenger alltid nye.

Har du lyst til å være med, må du gjerne ta kontakt med redaktørene på Facebook, på redaktørmailen: redaktor.tt@gmail.com, eller på Tidens Tann sin facebookside: facebook.com/tidenstannof. Vi tar også alltid imot fine/morsomme bilder fra OF sine arrangementer eller fra studiehverdagen som vi kan trykke i bladet! Bilder kan sendes til overnevnte mailadresse.

Redaksjonen har ca. to møter i semesteret, i tillegg til et årlig julebord, og egne temapilser på Kiælderen ved (omtrent) hver lansering av ny utgave. Redaksjonsmøtene er hyggelige og lavterskel, og arbeidsmengden som faller på hver enkelt i redaksjonen er relativt liten. Med andre ord er Tidens Tann et hyggelig understyre å bli med i!

Sist endret 13. sep. 2017 22:25 av astripe@uio.no