Fakultetsforening ved Det odontologiske fakultet

Odontologforeningen er en medlemsforening for tannlegestudentene i Oslo.

Foreningen arrangerer ulike møter, sammenkomster og andre sosiale aktiviteter for medlemmene, og disponerer et eget lokale i Geitmyrsveien 71, Odontosauruskielderen, til slike formål.

Odontologforeningen eier dessuten en hytte i Nordmarka, Tannlegehytta.

De utgir også "Tidens Tann", som kommer ut 4 ganger i året.

Tannlegestudentene har et eget musikkorps, Odontoblæsten, og en egen idrettsklubb, Odontologisk Idrettsklubb.

Odontologforeningens hovedstyre består av 14 tannlegestudenter og 1 tannpleierstudent.

Publisert 1. okt. 2010 10:45 - Sist endret 21. feb. 2015 19:49