Ridderskapet

OF er velkjent for alle, aktiv og engasjerende. Hytta og Tidens Tann er også velkjent, men hva med vårt ordenskapittel? Jo, annenhvert år dukker mystiske personer opp ved Mastodontballet, i underlige drakter, taler rart språk, deler ut dekorasjoner og forsvinner ut i intet...


Det finnes to hedersbevisninger innen OF: Formannsklubben og Æresmedlemsskap. Avgjørelsen til hvem som skal få disse to faller innenfor OFs Hovedstyre. I tillegg deles det annenhvert år ut H.M. Mastodontens ordener som rager over disse; Ridderordenen, Kommandøren og Storkorset. Hvem som skal få de tre sistnevne ordner bestemmes av et eget utpekt ordenskapitel.

 Allerede i 1912 skal det ha eksistert en orden i OF, men først i 1920 ble ordenen Pour la Pulpite utdelt for første gang. Den hadde sitt navn etter den særdeles ettertraktede tyske orden Pour la Mérite og bæres i dag av ordenskapitlets medlemmer og av dem som fikk den i årene 1920 til 1933. I sistnevnte år ble det forandringer, ordenen byttet navn til Ordines equestres maiestatis Mastodontis, og et nytt ceremoniell ble utarbeidet. Dosent Odd Reichborn-Kjennerud (ORK) sto sentralt i dette arbeidet, og var den første som mottok alle grader av H.M. Mastodontens Hedersbevisninger for sin helt ekstraordinære innsats i alle segmenter av OFs virksomheter gjennom årene. Ved mastodontballet 1999 mottok også Harald Ulvestad den høyeste utmerkelsen, Storkorset, for sitt enestående engasjement her ved fakultetet, og han har med dette mottatt alle grader av H. M. Mastodontens Hedersbevisninger.

Ordenskapitulumet består av fire medlemmer, 2 tannleger og 2 studenter; tannlegene er ikke på valg, mens studentene velges på OF generalforsamling. Ordenskapitulumet arbeider helt uavhengig av, men får økonomisk tilskudd fra OF. Hovedhensikten med kapitlet er å sørge for at studenter, tannleger og andre med en særdeles fortjenestefull aktivitet innenfor OF og/eller i det odontologiske miljø, skal få en velfortjent heder. Ordenskapitlet mottar gjerne forslag på verdige kandidater for dekorasjon, men står helt fritt til å foreta selvstendige vurderinger av hver enkelt foreslått person.

Man kan lese mer om ordenen og finne komplett liste over dekorerte på mastodontens egne nettsider.


Publisert 6. okt. 2010 09:38 - Sist endret 14. feb. 2013 20:22