Uorganiserte stipendiater

Hvorfor er det så mange stipendiater og postdoktorer som ikke er fagorganisert? Og hvordan kan vi nå fram til dem?

Lav organisasjonsgrad

Tallene fra det siste lønnsoppgjøret viser at det på UiO er ansatt 1728 personer i stillingene stipendiat eller postdoktor. Av disse er hele 1024 oppført som uten fagforeningsmedlemskap.[1] En så lav organiseringsgrad i disse stillingskategoriene er først og fremst problematisk for dem det gjelder, da det blir vanskeligere å fronte deres interesser når de ikke er organiserte.

Midlertidige ansettelser

Som stipendiat selv har jeg gjort meg opp noen betraktninger rundt den lave organisasjonsgraden innenfor egen stillingskategori. Min generelle oppfatting er at stipendiater i mindre grad enn fast vitenskapelige ansatte, er bevisste på at de faktisk kan organisere seg. Ofte hører jeg den samme unnskyldningen når jeg går ververunder, eller snakker med stipendiater i ulike forum: «Jeg er jo bare midlertidig ansatt». Mye av det som gjelder for stipendiater, gjelder nok også for postdoktorer, men det er min egen stillingsgruppe jeg kjenner best til, og stipendiater vil få mest fokus i resten av teksten.

Som midlertidig ansatt er man i en veldig sårbar posisjon, og nettopp da er det jo en fordel å ha en fagforening i ryggen. At midlertidighet skulle være grunn til ikke å fagorganisere seg, faller på sin egen urimelighet. Den lave organisasjonsgraden beviser også at vi har en jobb å gjøre når det kommer til å opplyse disse kollegene våre om viktigheten av et fagforeningsmedlemskap.

Lønnsutvikling

Enkelte er organisert i fagspesifikke særforbund, som ofte er underlagt Akademikerne. Mange er ikke klar over at forbundet deres ligger under Akademikerne, og heller ikke at Akademikerne har forhandlet fram sin egen tariffavtale. En avtale som ikke er veldig gunstig for stipendiater og postdoktorer.

Stipendiater er sannsynligvis den ansattgruppa som er mest avhengig av generelle sentrale lønnstillegg for å ha en lønnsøkning. De er derfor også avhengige av de sentrale partene i lønnsoppgjøret. Men for NTL vil det være nesten umulig å fremme denne gruppas rettigheter så lenge de ikke er organiserte.

Verving = opplysning 

UiO tiltrekker seg også en stor andel utenlandske stipendiater og postdoktorer, og jeg har en følelse av at det er en stor del utenlandske arbeidstakere blant de uorganiserte postdoktorene og stipendiatene. Disse har vært vanskeligere å nå ut til, men med den nye engelske flyeren fra NTL UiO går det heldigvis litt lettere.  

Å være ny i Norge kan være utfordrende på mange nivåer, og et medlemskap i NTL gir ikke bare forsikring på jobb, men også viktige forsikringer gjennom LO Favør. Dette bør være et argument vi må bruke oftere overfor arbeidstakere som er nye i landet.

Personlig mener jeg at vi i NTL har et opplysningsansvar overfor disse ansattgruppene. Dersom de ikke selv er klar over at de kan og bør fagorganisere seg, bør vi være der med en gang de ankommer og forklare at også de tjener på å være organisert. VI må gjøre dem oppmerksomme på hvor viktig det er at midlertidig ansatte står sammen, om vår solidariske lønns- og medlemspolitikk og om de gode forsikringsordningene vi har. I tillegg har NTL nylig utarbeidet en sterk forskningspolitikk som viser at vi også er tilgjengelige for vitenskapelige ansatte.

Verving funker!

Noe av det hyggeligste jeg gjør for NTL er å gå ververunder, banke på dører og snakke om organisering. Mest glede finner jeg i å snakke med andre stipendiater, for man merker at dette er informasjon de tar til seg. Mange ser også ut til å sette pris på NTLs solidariske profil, og er med på grunntanken om at som ansatte i samme bedrift står vi sterkere sammen.

En gledelig nyhet er at det ser ut til at vervesamtalene fungerer. Det har i 2017 vært en jevn tilstrømning av nye stipendiater og postdoktorer på medlemslistene til NTL UiO. Så selv om det ennå er få postdoktorer og stipendiater blant medlemmene til NTL ser vi en tendens til at det snur. Disse gruppene er lettere å nå fram til enn andre når vi er ute og verver, så hvis du vil sikre deg en fin vervepremie før jul, verv en stipendiat!

 


[1] Tall fra NTL-kontoret i forbindelse med lønnsoppgjøret 2017.

 

Artikkelen er skrevet av Ingeborg Sophie Ribu og ble opprinnelig publisert i Ny Giv 2017-3

Av Ingeborg Sophie Ribu
Publisert 5. feb. 2018 16:00 - Sist endret 31. jan. 2020 10:58