UiO starter prosjekt mot midlertidighet

Ved deler av Universitetet i Oslo er mer enn én av tre midlertidig ansatt. Det vil rektor Svein Stølen endre. 

Saken er gjengitt med tillatelse fra Klassekampen som publiserte saken 19. januar 2018. 

Saken ble publisert i Klassekampen 19.01.2018 og er skrevet av Pål Hellesnes. Saken gjengis med tillatelse fra Klassekampen.  

– Vi har endt opp med veldig høy midlertidighet på stillinger som ikke er utdanningsstillinger. Det er uheldig. Det er mange unge mennesker som har en mer usikker situasjon enn de burde, sier rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) Svein Stølen til Klassekampen.

Han ble valgt til rektor i fjor vår, og hadde som del av sin plattform å få ned andelen midlertidige ansettelser ved UiO. Han har nok å ta tak i. Ifølge interne tall er andelen midlertidige stillinger blant forskere og forelesere ved enkelte fakulteter over 30 prosent. De matematisk-naturvitenskapelige fagene og medisin har høyest andel.

Tjener på endring

Nå har Stølen igangsatt et prosjekt der han i samarbeid med fagforeningene skal jobbe systematisk med å få bukt med problemet. Prosjektgruppa hadde sitt første møte i forrige uke.

Stølen mener det vil være en fordel for universitetet om de lykkes med å få hevet andelen fast ansatte.

– Noe av det viktigste vi gjør, er å sørge for et godt arbeidsmiljø. Da får man mer ut av totaliteten. Både forutsigbarhet og langsiktighet i arbeidshverdagen er viktig, sier han.

Stølen peker på at målsettingen ikke bare gjelder forskere og forelesere, men også tekniske og administrative stillinger.

Mye eksterne penger

– Hvorfor har andelen blitt så høy?

– Det handler mye om at vi i økende grad henter midler til forskning eksternt. Vi er opptatt av å være et ledende europeisk universitet, og da blir det mange prosjekter som krever høy spesialisering, sier Stølen.

– Men om man er så avhengig av disse prosjektene, hvordan kan man øke andelen fast ansatte?

– Den største utfordringen er å se på fag der det er mange midlertidige, og ansette fast og bruke ulike personer på ulike prosjekter over tid. Det betyr at vi må se på muligheter for å jobbe i team og løse oppgaver i fellesskap. Det blir mindre vekt på den enkelte, og mer på å jobbe i fellesskap. Det kan også være positivt for arbeidsmiljøet.

Positiv respons

– Vi er glade for at han tar tak i midlertidighetsproblematikken. UiO har ikke evnet å gjøre noe med det, selv om departementet i mange tildelingsbrev har sagt at dette må gjøres noe med.Vi vil gjerne bidra til å få dette til, sier Ellen Dalen, hovedtillitsvalgt for LO-forbundet NTL ved UiO.

Hun får følge av Tina Næss, hovedtillitsvalgt for Akademikerne.

– Vi synes dette er veldig spennende. Det er viktig å få med seg de ansatte og universitetet på dette, sier hun.

Dalen sier det er viktig å ivareta de ansattes akademiske frihet.

– Vi vil ikke at arbeidsgiver skal få styringsrett over hva som forskes på, sier hun.

Belinda Eikås Skjøstad, som er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet, mener det blir viktig for prosjektet å sikre de som har jobbet med eksternt finansierte prosjekter faste stillinger.

– Man må sikre at ikke kompetansen forsvinner ut, for så å erstattes av nye midlertidige stillinger, sier hun.

Ingen tvang

Stølen sier han ikke vil svekke den akademiske friheten.

– Det kommer ikke til å være snakk om å bruke tvang til å putte folk i grupper. Men der det finnes miljøer som selv ønsker det kan den akademiske friheten bli koblet til grupper og miljøer, ikke enkeltpersoner. Jeg tror vi kan finne en god balanse om vi jobber med det. Det vil alltid være dilemmaer, sier rektoren.

– Du skaffer deg fallhøyde ved å gå høyt på banen her?

– Ja. Vi skal komme et godt stykke ned, jeg vil se reelle endringer.

Saken ble publisert i Klassekampen 19.01.2018 og er skrevet av Pål Hellesnes. Saken gjengis med tillatelse fra Klassekampen.  

Emneord: midlertidighet, faste ansettelser, Stølen, Dalen, UiO, NTL
Publisert 29. jan. 2018 10:53 - Sist endret 14. sep. 2018 10:42