Tariffresultat 2018

Partene i årets hovedtariffoppgjør kom til enighet mange timer på overtid 24. mai. Nå vil resultatet sendes ut på uravstemning blant medlemmene. Mer informasjon om dette og styrets behandling vil bli sendt ut når dette foreligger.

Medlemmene i NTL UiO var klare til å streike

Resultatet er som følger:

  • Totalramma er på 2,8 prosent, det er det samme som frontfagene.
  • Alle som har lønnstrinn 47 eller lavere får et generelt tillegg på 5100 kroner. 
    De som har lønnstrinn 48 eller høyere får 1,25 prosent tillegg. Virkningstidspunkt er 1. mai.
    Noen eksempler: Ltr 55: + 5.900, Ltr 65: + 7.100, Ltr 75: + 8.600. 
  • Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger, dette er halvparten av ramma.
  • Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene, og det er blitt nye alternativer 9 og 10. Vi er foreløpig usikre på hvordan overgangen vil gi utslag for de som i dag er i disse alternativene, men det vil føre til at flere i fremtiden får automatiske ansiennitetsopprykk. 
  • Ulempetilleggene er økt  (se §15 i protokoll)
  • Taket for pensjonsgivende variable tillegg heves med kr 10.000 (fra 56.000 til 66.000). Dette betyr et noe bedre pensjonsgrunnlag for f.eks. ansatte på vaktsentralen.

 

NTL om resultatet, samt lenke til Protokollen

LO stat leder Egil Andre Aas fremhever styrken som ligger i at medlemmene er engasjerte, godt forberedte og klare til å kjempe for sine rettigheter. Det er helt klart at alle streikeklare medlemmer har hjulpet forhandlerne våre til å stå imot angrepene på tariffavtalen. 

 

Publisert 28. mai 2018 09:52 - Sist endret 14. juni 2018 14:18