Tariffresultat på uravstemming - frist 15. juni

Partene i tariffoppgjøret kom til enighet i mekling på overtid.

Resultatet er nå sendt ut på uravstemning, og medlemmene har frist til 15. juni med å stemme ja eller nei til tariffresultatet. 

Styret ved NTL UiO har i dag behandlet resultatet og oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten. Vi mener resultatet er godt nok til å stemme ja.

For å avgi din stemme: svar på sms tilsendt i dag 6. juni eller logg deg inn med brukernavn (medlemsnummer) og passord (fødselsdato) på ved å følge denne lenken: https://compendiamedlem.no/Avstemning/NTL/Avstemning.nsf

NTLs prioriteringer er at vi gjennom sentrale og generelle kronetillegg vil sikre reallønnsvekst til de store gruppene av statsansatte og redusere forskjeller mellom kvinner og menn og mellom høyt- og lavtlønte. Et godt lønnssystem vil via a-tabellene (lønnstrinn), lønnsrammer og stillingskoder sikre at lønn samsvarer med arbeidsoppgaver og at økt ansiennitet også gir økt lønn. Lønn henger sammen med arbeidstid og vi ville motsette oss alle angrep på normalarbeidsdagen. 

Vi har tidligere orientert om resultatet på våre nettsider. Styrets vurdering er at vi er tilfredse med at det er gitt et kronetillegg til de de med lønnstrinn 47 og lavere. Dette er et viktig tiltak for å dempe utviklingen med at forskjellene mellom bunn og topplønn øker. De generelle, sentrale tilleggene utgjør drøyt 50% av potten. Det er en større andel enn i 2017, men fremdeles for lavt til å sikre store grupper av statsansatte opprettholdelse og økning av kjøpekraften. 

Tilleggene for kvelds- og helgearbeid økte, til tross for at arbeidsgiver krevde avvikling av normalarbeidsdagen og fjerning av tilleggene for beredskapsvaktene. I stedet for økt fleksibilisering på arbeidsgivers premisser, har vi sikret økt samlet lønn for de som jobber på ubekvem arbeidstid. 

Partene har i år blitt enige om at de to laveste alternativene i alle lønnsrammer fjernes og i stedet legges det til to nye alternativer i toppen. Dette vil ikke gi økonomisk uttelling for så mange i år, men det er prinsipielt viktig at vi har fått gjennomslag for vedlikehold og oppgradering av det kollektive tariffsystemet fremfor arbeidsgivers forslag om å avvikle de kollektive elementene. NTL UiO forutsetter at intensjonen om å sikre ansiennitetsstiger gjelder alle statens ansatte i de relevante kodene.

Uansett om dere bestemmer dere for å stemme ja eller nei til resultatet, er et viktig at dere bruker stemmeretten. Deltakelse i uravstemning og streikemobilisering er med å på å gi våre forhandlere styrke og våre motparter trenger påminnelsene om at medlemmene ikke aksepterer angrep på rettighetene våre. Engasjementet ute på arbeidsplassene har vært avgjørende for at våre forhandlere klarte å komme til enighet.

Hvis flertallet av medlemmene i LO stat stemmer ja, vil dette resultatet bli stående. Hvis flertallet stemmer nei, vil det bli streik i staten i slutten av juni.

Styret, NTL UiO

Publisert 6. juni 2018 15:45 - Sist endret 6. juni 2018 15:45