Pensjon i offentlig sektor

Det er få spørsmål som er viktigere enn hva vi skal leve av etter at vi er ferdige i arbeidslivet. Ny avtale om Offentlig pensjon blir sendt til medlemmene for Uravstemning fredag 27. april og fristen for å gi sin stemme er 15. mai. NTL UiO oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke den demokratiske retten de har til å si hva de mener om avtalen som er forhandlet frem. Hvis stemmedeltakelsen er under 75%, vil LO-sekretariatet fatte beslutningen på vegne av oss.

NTL UiO vil styrke fellesskapsløsningene. Vi vil ha en solidarisk og omfordelende pensjonsordning som sikrer alle offentlig ansatte en pensjon å leve av. Vi vil ikke være med på å gi den enkelte økt ansvar for å stå lenger i arbeid samtidig som arbeidsgiver presser på for et hardere arbeidsliv med økte ytelseskrav, dårligere vern, svekket tariffavtaler og mindre medbestemmelse. Styret i NTL UiO anbefaler våre medlemmer å stemme nei til avtalen om Ny offentlig tjenestepensjon.

NTLs politikk er at vi vil sikre våre medlemmer en pensjon på 66% av sluttlønn når de går av etter fylte 65 år og etter å ha jobbet i 30 år. Og AFP skal beholdes som en tidligpensjonsordning.

Illustrasjonsbilde: DNB

Regneeksemplene fra LO stat viser at en saksbehandler som er født i 1990 som startet sin jobb i staten som 27- åring og tjener 540.000 kroner (lønnstrinn 62/63) når hun går av ved 67 år, får 312.200 i pensjon. Det er knapt 58% av sluttlønn. De unge får altså et veldig mye lavere pensjonsnivå enn dagens pensjonister selv om de jobber i 40 år.

Hvis hun derimot ikke klarer å stå lenger i arbeid enn til hun er blitt 62 år, får hun 43% av sluttlønn, det er 232.200 kroner i året. Dette er bl.a. fordi dagens tidligpensjonsordning (AFP) ikke lenger er forbeholdt de som går av tidlig, men fordeles på alle ved å gjøres om til en tilleggspensjon. De som må gå av tidlig, kommer dårligst ut av den nye avtalen.

En tredjedel av offentlige ansatte har særaldersgrense, deriblant renholderne ved UiO. Deres pensjonsordning er ikke avklart i avtalen. Det er heller ikke pensjonen for de uføre.

Premisset i den nye pensjonsavtalen er at folk selv kan velge hvor lenge de kan stå i arbeid og at man dermed vil premiere de som kan jobbe til de er over 67 år, mens de som må gå tidligere får en dårligere ordning. Det kan også se ut som at «folk flest» jobber til de er 67 år i dag. Det stemmer kun for halvparten av dagens statsansatte.

Vi vet også at lav levealder og lav pensjonsalder henger sammen med lavt lønnsnivå og at levealderen til de lavest lønnede synker. Vi kan ikke akseptere en avtale som slår så dårlig ut for disse gruppene. Ulikhetene i Norge øker.

Ved å stemme nei til den foreslåtte avtalen, beholder vi levealdersjusteringen som ble innført i offentlig tjenestepensjon i 2009. NTL UiO mener ikke at dette er en god og varig løsning.  Vi må utøve press for å få til en ny forhandling frem mot en ny og bedre pensjonsordning for alle offentlige ansatte. Det gjør vi best nå ved å stemme nei.

 

Styret, NTL UiO

Publisert 25. apr. 2018 12:00 - Sist endret 26. apr. 2018 21:29