Landsmøte 2018: Olav Hoemsnes om beredskap

NTL UiOs tillitsvalgte på OD, Olav Hoemsnes gikk på talerstolen for å snakke om beredskap. 

Se Olav på talerstolen

Olav Hoemsnes snakker om beredskap på landsmøtets talerstol.

Foto: Marius Helgå

Kjære Dirigenter, kjære landsmøte!

Jeg skal si noe om beredskap. Framtida kan virke usikker. Vi lever i ei tid med klimaendringer, sikkerhetspolitiske utfordringer og endret politisk klima.

 

Klimaendringer kan stadig flere merke på kroppen i form av ras, flom, usikre veier og strømløse timer, ja kanskje dager. I Europa ser vi krigshandlinger. På den andre sida av Atlanteren ser vi en populistisk ledelse i USA og nå også Brasil. Det som har virket stabilt er det ikke lenger.

For å møte slike utfordringer her hjemme er en god og robust beredskap nødvendig. Beredskap som sikring av viktig infrastruktur som vei, strøm, internett, ja samfunnet selv må være statlige oppgaver.

Denne beredskapen krever samarbeid, vi må ha samarbeid mellom enheter og mellom arbeidsgiver og fagforeninger. Ofte er dette samarbeidet ikke enkelt å måle og det egner seg kanskje ikke for målstyring. Derfor må vi sikres midler, vi må ha riktig kompetanse på riktig sted og samarbeid må verdsettes.

Ja det koster penger å lage beredskapsplaner. Det koster å øve og mobilisere ulike etater til felles innsats. Det gir ingen direkte målbare effekter, det gir ingen positive økonomiske resultater, men den dagen noe skjer kan beredskapen være forskjellen på liv og død. Beredskap er en av de oppgavene staten må ta ansvar for, det er oppgaver som ikke kan settes bort. Den er vår viktigste forsikring i urolige tider. Det er en kjensgjerning at forebyggende arbeid ikke prioriteres slik det burde. Dette berører beredskapsfeltet.

Vi må unngå at organisasjoner flyttes på kryss og tvers av landet for kortsiktig politisk gevinst. Slik styring må ikke skje på impuls, det må lyttes til de innspill som kommer fra de som utfører oppgavene.

22. juli rapporten fra Gjørv kommisjonen peker på at det kreves koordinering og samhandling når det gjelder beredskap.

 

Den sier også noe om hvordan systemene skal legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne treffe riktige beslutninger under usikkerhet. Oppmerksomheten må være på trening, øvelser og veiledning – og valg av gode ledere.

Det er ledelsen som er ansvarlig for at medarbeidere får gode rammer for å løse sine oppgaver gjennom å stille krav, tilby trening og sikre nødvendig kompetanse.

Beredskap krever sterke felleskap.

Takk.

 

 

 

Publisert 7. nov. 2018 12:01 - Sist endret 7. nov. 2018 12:01