Landsmøte 2018: Natalia Zubillaga om arbeidstid

Nestleder Natalia Zubillaga snakket til Landsmøtet om viktigheten av ikke å gi fra seg forhandlingsretten om arbeidstid. 

Se Natalia på talerstolen

Natalia Zubillaga på talerstolen

Dirigent, kamerater

NTL UiO har fremmet forslag om at en reduksjon av arbeidstiden må tariffestes. Fordi kampen om kortere arbeidstid kan tas gjennom lov, men det skal og skje også gjennom tariffoppgjørene.  Vi må kreve kortere arbeidstid – for eksempel en halvtime om gangen – som del av rammene i oppgjørene. 

Det var gjennom oppgjørene at norske arbeidstakere fikk gjennomslag for den femte ferieuka.

Og kampen om arbeidstiden blir stadig viktigere.

I 2017 fikk vi en ny fleksitidsavtale i staten. En del av denne er prøveordningen om at vi skal kunne jobbe mellom kl 21 og 23 uten at dette blir ansett som kveldsarbeid – med andre ord – uten kompensasjon.

Under hovedoppgjøret i år var en av arbeidsgivers krav å fjerne normalarbeidsdagen. Heldigvis klarte våre forhandlere å stå imot dette.

Men alle disse fremstøtene peker i retning av en ønsket svekkelse av kontrollen over arbeidstid. Arbeidsgivers press for mer fleksibilitet vil føre til at et viktig skille mellom arbeid og fritid viskes bort. Stadig oftere skal vi være på uten å få betalt for det. Og hva skal fagbevegelse svar på dette være? Jo, et offensivt krav om en gradvis reduksjon av arbeidstiden – et krav som vi kun kan få til gjennom tariffesting.

Det er flott at AP nå ser på muligheten for å prøve ut prosjekter med 6 timersdagen, det er ikke bare flott - men også helt nødvendig for å få flertall for et krav om redusert arbeidstid. La oss samarbeide om det, men la oss holde på forhandlingsretten. Arbeidstid er og skal være forhandlingsgjenstand mellom partene i arbeidslivet. Sammen med faste ansettelser er dette helt nødvendige forutsetninger for å sikre lønnskampen vår.

En reduksjon i arbeidstiden, kun via lov vil ikke være en garanti for å sikre likelønn mellom kjønnene eller lavtlønnsgrupper. Kjøpekraften for disse gruppene skal sikres. Og da kommer vi ikke utenom fagbevegelsen og tariffoppgjørene.

Kampen om redusert arbeidstid er en del av klimakampen, men er definitivt også lønnskamp – derfor kan vi ikke akseptere at en reduksjon skal bety at vi som arbeidstakere ikke får vår andel av verdiskapningen. Kapitaleiernes profitt skal ikke bli større fordi vår arbeidstid blir kortere. Dette vil vi ikke ha påvirkning på gjennom lov. Derfor opprettholder jeg forslaget fra NTL UiO, med forslagsnummer 19 der vi til kravet om 6 timersdag legger til at dette skal være tariffestet og en gradvis reduksjon av arbeidstiden.

 

Takk

Publisert 14. nov. 2018 15:36 - Sist endret 14. nov. 2018 16:08