Landsmøte 2018: Marianne Midthus Østby om lønn

Marianne Midthus Østby, tillitsvalgt på MED, gikk på landsmøtets talerstol for å snakke om lønnssystemet i staten. 

Se Marianne på talerstolen

Marianne Midthus Østby på talerstolen

Dirigenter, Landsmøte

Jeg skal kommentere til Prinsipp- og handlingsprogrammets Kapittel 1.2: Tariff og lønnsvilkår.

NTL Universitetet i Oslo er veldig glade for at Landsstyret innstiller på at hoveddelen av lønnsdannelsen skal skje sentralt og at dette sikres best ved kronetillegg.

NTL UiO støtter også NTL UiT- Norges arktiske universitet- sitt forslag (#18) om at intervallene mellom lønnstrinnene må utjevnes.

NTLs politikk er å utjevne forskjeller mellom bunn og topp, og det er først og fremst de lavere og middels lønnede vi skal sikre økt kjøpekraft for. Kronetillegg er et sentralt virkemiddel for å sikre en bedre utjevning.  Men for å komme i mål med utjevningspolitikken må også intervallene mellom lønnstrinnene utjevnes.

For å sikre utjevning må NTL øke påtrykket opp mot de sentrale parter slik at vi får et tariffresultat som sikrer at en enda større andel av lønnsdannelsen skjer via generelle kronetillegg til alle.

Resultatene i de siste lønnsoppgjørene går i feil retning. Det gis små generelle tillegg, og det meste av lønnsdannelsen skjer nå lokalt. Dette skaper store og urimelige lønnsforskjeller.

På Universitetet i Oslo har vi bare i år forhandlet om en pott på 60 millioner kroner på vår avtale. Likevel ligger det an til at bare 27 % av de ansatte får et forhandlingsresultat.

Vi må bare konstatere at arbeidsgiver – nok en gang -  ikke tar ansvar for alle arbeidstakere, men bruker lønnssystemet som et belønningssystem. Ledere og andre høytlønnede grupper er igjen de som stikker av med den største andelen av potten.

  • Eksempelvis får mellomledere på UiO, i lokale lønnsoppgjør, over dobbelt så mye av potten som deres lønnsmasse skulle tilsi.
  • Begrunnelsen fra arbeidsgiver er i denne sammenheng at det er lederne som bidrar til UiOs resultatoppnåelse, og for det skal de belønnes.

Med en arbeidsgiver som har dette som utgangspunkt, blir utjevning en umulighet.

Vi ser også at arbeidsgiver ikke tar ansvar for de lavest lønnede. NTL UiO bruker i hver eneste lønnsforhandling mye forhandlingskraft på å sikre de lavest lønnede et tillegg. I den kampen står vi ganske så aleine. Det pålegges dermed de sentrale parter et særlig ansvar for å sikre de lavtlønte.

På Universitetet i Oslo organiserer NTL alle stillingskoder- fra renholder og driftsteknikere, til ledere og professorer. Vi ser at med det lønnssystemet som vi har i dag, med små generelle tillegg og store lokale potter, så øker forskjellen mellom bunn og topp for hvert eneste år som går. Dette er neppe spesielt for Universitetet i Oslo. Nå kan vi ikke stå å se på lenger. Nå er det nok!

 

Takk!

 

 

Publisert 14. nov. 2018 14:59 - Sist endret 15. nov. 2018 10:34