Konstituert ledelse ved NTL UiO

Natalia Zubillaga er ny leder av foreninga og Marianne Midthus Østby er ny nestleder. 

Ellen Dalen ble under NTLs landsmøte valgt som 2. nestleder i NTL. Vi gratulerer og ønsker Ellen lykke til! 

Styret ved NTL UiO fattet i styremøte 14. november vedtak om å konstituere Natalia Zubillaga som leder og Marianne Midthus Østby som nestleder. De fungerer i sine nye verv fra 1. desember. 

Frem mot årsmøtet i 2019 vil valgkomiteen jobbe som normalt for å finne kandidater til valget.

Natalia Zubillaga kommer fra vervet som nestleder i foreninga. Hun er i tillegg nestleder i LO i Oslo. Natalia går inn i sin andre periode i NTLs landsstyre, NTLs øverste organ mellom landsmøtene. 

Marianne Midthus Østby kommer fra Medisinsk fakultet, der hun har jobbet med lederstøtte og vært lokal tillitsvalgt. Marianne ble i 2017 valgt som representant for de teknisk administrativt ansatte i universitetsstyret. Hun har tidligere vært frikjøpt i foreninga for å jobbe med personalsaker og vært en fast del av NTL UiOs forhandlingsdelegasjon i lokale lønnsforhandlinger og i forhandlingene om nytt personalreglement for UiO. Marianne har sittet i styret i flere perioder. 

 

 

 

Publisert 1. des. 2018 12:47 - Sist endret 20. des. 2018 13:14