Informasjon om lokale lønnsforhandlinger

Høsten 2018 skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger ved UiO.

Det blir informasjonsmøter om lønnsforhandlingene 9. og 10. august på Blindern, på Det Odontologiske fakultet og i sentrum. 

Forhandlingene blir ført sentralt ved UiO, og pågår i perioden september-oktober. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober.  Årets pott er  på 61 millioner kroner. 

I lokale forhandlinger kan krav fremmes av både fagforening og arbeidsgiver. Dersom du ønsker at NTL skal fremme lønnskrav på dine vegne i forhandlingene, må du selv utarbeide et krav til oss.

Informasjonsmøter

Vi anbefaler alle å delta på et av møtene. Det blir informasjon om forhandlingene og det blir anledning til å stille spørsmål. 

OD: Torsdag 9. august kl 11.30-12.30, auditorium 2, Det Odontologiske fakultet

Blindern: Fredag 10. august kl 9.00-10.00, auditorium 4, Eilert Sundts hus. 

Sentrum: Fredag 10. august kl 11.30-12.30, auditorium 5, Domus Academica.

Innsending av lønnskrav

Frist for innsending av krav: tirsdag 14. august kl 15.00.

For at de tilllitsvalgte skal ha best mulig grunnlag for å gjøre NTLs prioriteringer, er vi avhengige av at medlemmene selv sender inn krav. Vi vil ha så mange krav som mulig! 

Kravskjema for teknisk-administrativt ansatte

Kravskjema for vitenskapelig ansatte

Hvordan skrive lønnskrav

Du kan argumentere for både endret stillingskode og/eller lønn. For at NTL skal ha et best mulig forhandlingsgrunnlag er det viktig at du utarbeider et så grundig krav som mulig og at informasjonen du fyller inn i kravskjema er presis.

Les våre tips til utforming av lønnskrav

To dokumenter er sentrale når du skal utforme et krav:

Dersom stillingen din har hatt en vesentlig endring i nivå siden du sist fikk lønnsendring, bør du heller sende inn krav via  2.5.3. forhandlingene.

Vi foretrekker at kravene leveres via nettskjema, men vi tar også i mot kravskjema på papir. Dersom du sender inn på papir, får du en kvittering på e-post som bekrefter at kravet er mottatt. Om du ikke mottar kvittering, så ta kontakt med oss.

Trenger du hjelp? 

Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte dersom du ønsker bistand til utforming av krav eller har spørsmål knyttet til dette.

Tidslinje

9. og 10. august: Informasjonsmøter om lønnsforhandlingene for NTL-medlemmer på Blindern, på Det odontologiske fakultet og i sentrum. 

14. august kl 15.00: Frist for innsending av lønnskrav

September-oktober: Forhandlinger

31. oktober: Lønnsforhandlingene skal være ferdige og protokoll underskrives av partene. 

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye skal det forhandles om? 

I tariffoppgjøret våren 2018 ble 0,95% av lønnsmassen satt av til lokale lønnsforhandlinger ved UiO. Dette er ca halvparten av potten som ble satt av i de sentrale forhandlingene, resten ble gitt som sentralt tillegg. Årets pott er  på 61 millioner kroner. 

Hvem forhandler? 

LO, Unio og YS har likelydende Hovedtariffavtale og har felles forhandlinger med arbeidsgiver. Størrelsen på potten beregnes ut fra de tre hovedsammenslutningens lønnsmasse og de uorganisertes lønnsmasse. Akademikerne valgte i 2016 å inngå en egen hovedtariffavtale med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og forhandler for seg selv, på egen lønnsmasse. 

Hvem forhandler for NTL? 

Styret ved NTL UiO nedsetter et forhandlingsutvalg som representerer den brede medlemsmassen.

NTL UiOs forhandlingsutvalg består av: Ellen Dalen, Natalia Zubillaga, Line Grenheim, Marianne Midthus Østby, Tom Thorsen, Gabrielle Tandberg, Hans Henrik Olsen, Tobias Langhoff

Hva er NTLs lønnspolitikk?

  • Lik lønn for likt arbeid
  • Utjevne forskjeller
  • Alle skal ha lønnsutvikling

Jeg fikk ikke gjennomslag for kravet mitt i fjor. Skal jeg sende inn krav?

Ja! Vi trenger så mange krav som vi kan få. 

Jeg fikk lønnsopprykk i fjor. Er det noe vits i å sende inn krav i år også?

NTL ønsker å få inn så mange krav som mulig, og vi anbefaler å sende inn krav selv om det ikke er så lenge siden du fikk. Det eneste som er sikkert er at hvis verken NTL eller arbeidsgiver sender inn krav for deg, så blir det ikke lønnsopprykk. 

    Sjefen min har sagt at det blir lagt inn krav på meg. Trenger jeg å sende inn krav selv? 

    Ja! Dersom du mener det er grunnalg for et krav, er det viktig at du sender inn kravet gjennom fagforeningen også.

    Publisert 20. juni 2018 15:44 - Sist endret 12. okt. 2018 11:23