Bruk stemmeretten i uravstemning om forslag til ny offentlig tjenestepensjon

Forslaget til ny offentlig tjenestepensjon er ute til uravstemning blant NTLs medlemmer. Fristen for å avlegge stemme er tirsdag 15. mai, og det er viktig at du bruker stemmeretten! 

Det er viktig at ledelsen i NTL får et klart mandat fra medlemmene til å si ja eller nei til forslaget om ny offentlig tjenestepensjon. NTL UiO oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke den demokratiske retten vi har til å si hva de mener om avtalen som er forhandlet frem. Fristen for å avlegge stemme er 15. mai kl. 16:00.
 

NTL UiOs styre har vedtatt å anbefale medlemmene å stemme nei til det fremforhandlede forslaget. Les uttalelsen fra styret her:
Pensjon i offentlig sektor

NTL sentralt anbefaler medlemmene å stemme ja til forslaget. Mer informasjon her:
Tema: Offentlig pensjon
 

Hvordan stemme?

Du kan stemme ved å logge deg inn via SMSen du har mottatt fra NTL, eller gjennom lenken under (medlemsnummer = brukernavn, fødselsdato = passord):
https://compendiamedlem.no/Avstemning/ntl/Avstemning.nsf

Det er også mulig å stemme ved å sende en SMS til 26112 med følgende informasjon: NTL ja/nei medlemsnummer fødselsdato.
F.eks: NTL nei 7514492 130780.

 

Medlemsnummeret ditt kan du finne bl.a. på baksiden av NTL-Magasinet, eller på medlemskortet ditt fra NTL. Om du skulle ha problemer med å finne medlemsnummeret kan du sende oss en epost på kontor@ntl.uio.no.

Publisert 8. mai 2018 11:23 - Sist endret 14. juni 2018 14:18