Økt streikefare i staten

Partene hadde frist til 1. mai for å komme til enighet i Hovedtariffforhandlingene. LO stat har brutt forhandlingene og statsoppgjøret går til mekling med frist 23. mai kl 24:00. Dette betyr at det er stor avstand mellom partene og at streikefaren har økt.

Egil Andre Aas er leder av LO stat som forhandler tariff for NTLs medlemmer. 

LO Stat krever et generelt tillegg til alle og tiltak for å jevne ut kjønnsforskjellene. Dette er for å rette opp i at statsansatte de siste årene har sakket lønnsmessig akterut og at forskjellen mellom kvinner og menns avlønninger har økt. 

Staten har kommet med det som vel må karakteriseres som et helhetlig angrep på våre lønns- og arbeidsvilkår.

Ikke overraskende vil de at alle lønnstillegg skal forhandles lokalt. De vil også fjerne lønnstrinn og lønnstabellen, samt fjerne ansiennitetsberegninger. De vil redusere lokal forhandlingsrett ved å gi arbeidsgiver økt styringsrett over det som er vår andel av verdiskapningen. 

De vil fjerne normalarbeidsdagen og dermed også kompensasjonene som følger av denne. Det betyr at de som i dag har kompensasjon for beredskapsvakter og forskjøvet arbeidstid får kutta sin inntekt. 

Staten vil fjerne seniordagene som alle statsansatte over 62 har rett til. De første 8 dagene skal gå fra å være en rettighet til en mulighet og de 4 ekstradagene som UiOs ansatte over 62 år har i dag er foreslått fjernet. 

 

Det må beskrives som dramatisk at staten går til angrep på arbeidstiden og seniordagene samtidig som pensjonsavtalen er ute til uravstemning. Dette er enda et tiltak som legger alt ansvar for arbeidslinja over på den enkelte, i stedet for å legge til rette for et arbeidsliv som gjør at folk faktisk kan stå lenger i arbeid.  Det er omtrent 50% av statens ansatte som i dag jobber helt til de er 67 år. Det er rimelig å tro at en regulert arbeidstid og seniordager har bidratt til at pensjonsalderen er såpass høy i dag. Dersom man ønsker at flere skal jobbe til de er 67 og enda lenger, blir det helt feil medisin å fjerne tilretteleggingen for de eldste!

Både LO stat, YS stat og Unio stat har brutt forhandlingene. Akademikerne forhandler fremdeles, og fortsetter der sitt arbeide for at lønn skal være en individuell belønning for konkurranseutsatt arbeidskraft. Dette er helt i strid med NTLs mål for tariffsystemet. Kampen for økt inntektsnivå og utjevning går gjennom kollektive avtaler, ikke gjennom markedsmekanismer. 

LO stats krav

Statens tilbud 1

Statens tilbud 2

Publisert 30. apr. 2018 10:27 - Sist endret 14. juni 2018 14:18