Hovedoppgjøret er i gang!

Årets hovedtariffoppgjør i staten ble innledet i går. LO Stat krever et generelt tillegg til alle, etter at mange medlemmer har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. Årets oppgjør i staten handler ikke bare om penger. Det er et hovedoppgjør, noe som innebærer at alle bestemmelser i hovedtariffavtalen er åpne for revidering.

Statsansatte henger etter lønnsmessig

- For det første viser tallene fra TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) at statsansatte som gruppe henger etter lønnsmessig, noe som må kompenseres i år. I tillegg ser vi nå de negative resultatene av store lokale potter, der noen får mye mens andre får lite eller ingenting lokalt, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Negativ likelønnsutvikling

- Tallene viser også at likelønnsutviklingen i staten er negativ, noe vi også mener er et resultat av at større deler av lønnsmidlene fordeles lokalt. Det er på sentralt nivå vi kan ta grep som sikrer en rettferdig lønnsfordeling, legger Aas til.

Årets oppgjør i staten handler ikke bare om penger. Det er et hovedoppgjør, noe som innebærer at alle bestemmelser i hovedtariffavtalen er åpne for revidering. Forhandlingene foregår fram til 30. april ved midnatt. Finner man ikke fram til en løsning, går oppgjøret til mekling i begynnelsen av mai.

- Vi går naturligvis inn i forhandlingene med en ambisjon om å komme i mål med en forhandlingsløsning, det er alltid det beste, men det ligger mye jobb foran oss og dette blir et komplisert oppgjør, konstaterer Aas.

Våre krav

Innledningsvis leverer partene ikke svært detaljerte krav, de kommer senere i forhandlingene, men slik er LO stats overordnede krav innledningsvis:

  • Sikre økt kjøpekraft til alle ved at det gis et generelt tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2018.
  • Styrke sosiale bestemmelser og sikre opparbeidete rettigheter.
  • Likelønn og verdsetting av kvinnedominerte stillinger prioriteres.
  • Variable tillegg som vederlag for arbeid, skal fullt ut medregnes som pensjonsgivende inntekt.
  • Det avsettes midler i hovedtariffoppgjøret 2018 til vedlikehold og videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet, basert på felles stillingskoder med en startlønn knyttet til et lønnstrinn på hovedlønnstabellen og med muligheter for automatiske lønnsopprykk/utvikling for bla begynnerstillinger. 

LO Stat vil komme tilbake til konkrete krav på økonomi, forhandlingsbestemmelsene, fellesbestemmelsene, innretning og profil med videre under forhandlingene.

Les de andre hovedsammenslutningenes krav:

 

Publisert 11. apr. 2018 12:53 - Sist endret 14. juni 2018 14:18