På grunn av få påmeldte er konferansen om produktivitet og produktivitetskommisjonen utsatt.

Produktivitet -på hvem sine premisser?

Regjeringen nedsatte i februar en produktivtetskommisjon etter mønster fra Danmark. Den danske sluttrapporten anbefaler blant annet mer avregulering, privatisering og konkurranseutsetting, omfattende sammenslåing av kommuner og høyere egenandel for bruk av velferdstjenester. Vil slike framstøt også komme her i Norge?

Innledere:

Sjur Kasa, professor i sosiologi ved Høgskolen i Hedemark

Arvid Ellingsen, LO samfunnspolitisk avdeling, møteleder

Helene Bank, For Velferdsstaten

Stein Regaard, LO samfunnspolitisk avdeling

Hallvard Bakke, rådgiver Fagforbundet

John Leirvaag, forbundsleder NTL

Trine Lise Sundnes, forbundsleder Handel og kontor

Anne Finborud, forbundsleder Skolenes landsforbund

Jan Olav Andersen, forhandlingsleder EL & IT Forbundet

 

For fagbevegelsen er det ikke et spørsmål om satsing på produktivitet eller ikke. Produktive bedrifter har gitt rom for gode lønner; og høye lønner har presset fram teknologisk utvikling. Spørsmålet er hvilken vei en skal gå.


Hvorfor kommer Produktivitetskommisjonen?

Hvilke utfordringer står de ulike sektorene overfor?

Hvordan bygge opp en allianse som kan møte forslag fra kommisjonen?

 

Lørdag 18. oktober kl. 10 – 14.30
Sted: LO i Oslo, Møllergata 24

 

Påmelding til post@lo-oslo.no senest 15. oktober
 

Emneord: NTL
Publisert 1. okt. 2014 14:39 - Sist endret 17. okt. 2014 10:10