NTLs innspill til Produktivitetskommisjonen

Produktivitetsmåling i offentlig sektor er problematisk fordi kvalitet i tjenestene er vanskelig å måle, skriver NTL i sitt innspill til Produktivitetskommisjonen. NTL advarer mot enkle sammenligninger av produktivitetsutviklingen i privat og offentlig sektor.

Staten skal balansere både samfunns- og velferdsmål. Helse- og omsorgssektoren er et eksempel. Tjenestene er komplekse, dekker basisbehov og mottakerne er ofte sårbare. Det vil derfor være begrenset hvor store effektiviseringsgevinster det er mulig å ta ut i den type virksomhet, uavhengig om det er i privat eller offentlig drift. 

Skal man øke produktiviteten i offentlig sektor er det viktig å se på hvordan offentlig forvaltning kan styres bedre. NTL foreslår flere tiltak som kan bedre styringen i offentlig forvaltning:

Gjennomgang av målstyringen i forvaltningen

Samarbeid over sektorgrenser

Digitalisering av forvaltningen

Redusere konsulentbruken

Reduserer bruk av midlertidig ansatte 

Konsekvensanalyser

Bedre evaluering

Gode offentlige tjenester i egen regi. 

Gjennomgang av bestiller- og utfører løsninger

Styrking av trepartsamarbeidet og den norske modellen

Lønnsdannelse og produktivitet

 

NTL sendte innspillet etter deltakelse på seminar om produktivitetsutvikling i offentlig sektor 21. august. Les innspillet og mer fra møtet på Produktivitetskommisjonens nettsider. Hele innspillet kan du lese her.
 

Publisert 26. sep. 2014 14:22 - Sist endret 26. sep. 2014 14:27