NTL UiOs leder Ellen Dalen er kandidat til nestledervervet i NTL

De tre kandidatene til det ledige vervet som NTLs 1. nestleder er Kjersti Barsok (NTL Sentralforvaltningen), Ellen Dalen (NTL UiO) og Elisabeth Steen (NTL NAV).

Når NTLs landsmøte starter på mandag, settes det ned en valgkomite som skal jobbe fram et forslag til ny ledelse, som skal velges onsdag ettermiddag.

Kjersti Barsok, Ellen Dalen og Elisabeth Steen er alle tre nestlederkandidater foran NTL-landsmøtet 2014 Foto: aktuell.no

Det er 283 representanter i salen.

NTL-magasinet har pratet med en del delegasjoner, og ikke alle vil gå ut med hvilken favoritt de har. Men ut fra de som har svart, ser bildet noenlunde slik ut ved inngangen til landsmøtet:

• Kjersti Barsok har støtte fra egen landsforening og er foreslått fra NTL Skatt. NTL Stortinget står også bak henne. Det utgjør totalt 47 representanter.

• Ellen Dalen støttes av egen forening, NTL NTNU, NTL UiT og NTL UiB og NTL Universiteter og høgskoler. Det utgjør 37 representanter.

• Elisabeth Steen støttes av egen landsforening, som har 28 representanter.

Om man antar at de som sitter i forbunds- og landsstyre stemmer likt med delegasjonene sine, har Barsok 56, Dalen 43 og Steen 34. Listen over de som har svart er på ingen måte uttømmende, og mye kan skje i løpet av landsmøtedagene før valget.

Mange å kjempe om

De delegasjonene som har gjort kjent hvem de støtter utgjør 112 representanter, altså knappe 40 prosent. Flere av delegasjonene NTL-magasinet har vært i kontakt med, har ingen kandidat de vil gå ut og støtte nå.

– Vår delegasjon har ikke snakket sammen om dette, det skal vi gjøre søndag, sier Jan Arild Lyseng fra NTL Skoler og institusjoner, som har seks representanter.

Jostein Kleven i NTL Luftfarten har en delegasjon på ni representanter.

– Vi har ikke konkludert, og avventer til vi får litt mer "kjøtt på beinet" om de ulike kandidatene. Vi bestemmer oss på landsmøtet, sier han.

NTL Politiet har ikke konkludert enda, og NTL Forsvarets syn er heller ikke kjent.

Leder Hanne Nordhaug i NTL NAV synes det er vanskelig å gjøre en helheltig vurdering før valgkomiteens forslag til hele ledelsen er kjent.

– Det er vel ingen overraskelse at NTL NAV støtter Elisabeth Steen sitt kandidatur. Vi har foreslått henne fordi vi mener Elisabeth vil kunne tilføre forbundet kompetanse som nå ikke finnes i NTLs øverste ledelse. Samtidig mener jeg det er viktig at valgkomiteen nå får jobbe i ro, og får sett på den totale sammensetningen. Det betyr at det vil være vanskelig for alle å kunne si noe om hvordan man rangerer de tre nestlederkandidatene uten samtidig å vurdere helheten. Derfor håper jeg at valgkomiteen gjør en grundig analyse av forbundets behov, og at landsmøtet lytter til valgkomiteens vurdering av sammensetning av administrasjonen før man går ut og støtter den ene eller andre nestlederkandidaten, sier hun.

Av NTL-magasinet: Anders Eltvik
Publisert 31. okt. 2014 14:20 - Sist endret 31. okt. 2014 14:20