Informasjon vedr. lokale lønnsforhandlinger 2014

Til alle medlemmer i NTL UiO,

Partene ved UiO hadde i dag protokollmøte i lokale lønnsforhandlinger. NTL UiO aksepterer ikke tilbudet slik det nå foreligger. Vi har tre uker på oss til å vurdere om vi har grunnlag for å legge tilbudet frem til Statens lønnsutvalg. Dersom vi løfter saken videre, vil resultatet ikke være klart før etter jul. Hvis vi ikke tar saken videre, vil resultatet slik det nå foreligger gjøres kjent etter 21. november.

Uansett når resultatet blir klart, vil virkningstidspunktet være 1. september 2014. Behandlingsmåten vil altså ikke påvirke utbetalingen til de som får opprykk.

Årsaken til at vi ikke aksepterer tilbudet er at det ikke følger UiOs lønnspolitikk  som er fremforhandlet mellom tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver  på UiO.

En av de tingene vi  er blitt enige om, er at alle skal ha «likeverdig mulighet til faglig og lønnsmessig utvikling». Vi er også blitt enige om at det er en hel rekke kriterier som skal ligge til grunn for at ansatte skal kunne få lønnsopprykk. Arbeidsgiver har ansvar for at alle ansatte kjenner til kriteriene og vet hva som skal til for å få lønnsforhøyelse.

I det tilbudet som nå foreligger mener NTL at enkelte ansattgrupper får en uforholdsmessig stor uttelling av potten, noe som går på bekostning av de øvrige ansattes mulighet til lønnsutvikling. Tilbudet gjenspeiler også at det er et begrenset utvalg med kriterier som ligger til grunn for tilbudet. Dette er partene ikke blitt enige om, og betyr at alle ansatte ikke har likeverdig mulighet til lønnsutvikling.

Arbeidsgiver har selvfølgelig mulighet til å prioritere sine krav, og kriterier som f.eks. inntjening er relevant. Men når UiOs resultatoppnåelse får så tung betydning i lokale lønnsforhandlingene som tilfellet er i år, blir det vanskelig for andre ansatte som ikke skårer på såkalt "produktivitet" å få opprykk.

I år er det spesielt mange som har forventinger til resultatet siden potten er så stor. Men arbeidsgiver har lagt all for stor vekt på å gi enkelte grupper og enkelte ansatte store opprykk fremfor å kunne gi alle som oppfyller kriteriene et opprykk.

Når noen får mye, går det på bekostning av det store flertallet som ikke vil få noen endringer etter årets forhandlinger.

NTL UiO vil gjerne informere våre medlemmer om bruddgrunnlaget i medlemsmøte. Vi har ikke anledning til å gå inn i detaljene i tilbudet som foreligger, da dette er taushetsbelagt til resultatet er klart. Men kan gjerne vi en generell forklaring.

Tirsdag 11. november kl  11.30, i Aud 3 Helga Engs hus.

Denne uken er det Landsmøte i NTL. Kontoret vil tirsdag og onsdag være ubetjent. Vi vil allikevel besvare e-post så raskt vi kan.

 

på vegne av styret i NTL UiO,

Ellen Dalen

leder, NTL UiO

Publisert 3. nov. 2014 14:50 - Sist endret 18. mars 2019 14:06